Innehåll

Med tidrapporteringssystemet Kontek HRM Time får du ett flexibelt och bra verktyg för tidrapporteringen. Nedan har vi listat några av de möjligheter som systemet medger.

STÄMPLING
Denna tilläggsmodul erbjuder stor flexibilitet kring stämpling av tid. Du kan välja mellan att stämpla tid direkt inne i systemet, via en webbaserad webbklocka eller via app i mobiltelefonen. Det finns även möjlighet att koppla till en fristående tidterminal, läs mer .

PROJEKTRAPPORTERING
Med denna modul kan du hantera och följa upp projekt. Projekt kan ställas in som en enkel eller utökad konteringsnivå. I det senare fallet får man tillgång till en omfattande projekthantering med mappstruktur. Möjlighet att rapportera tid på projekt, kund, order, artikel, aktivitet eller annan valfri kontering. Läs mer om projektredovisning

KONTEK HRM MOBILE
Med Kontek HRM Mobile får dina medarbetare full kontroll över sina scheman och tidrapporter direkt i sin mobiltelefon. De kan rapportera sin tid, stämpla, projektredovisa och registrera frånvaro. Ansvarig chef kan enkelt bevilja en ansökt frånvaro och godkänna tidrapporter inför överföringen till lön. Allt detta oavsett vart de befinner sig – det enda som krävs är en surfplatta eller mobiltelefon. Läs mer.

SPRÅK
Med denna tilläggsmodul kan systemets samtliga menyer, inmatningsbilder och utskrifter översättas till fem olika språk. Tillgängliga språk är svenska, norska, finska, danska och engelska.

STATISTIKCENTRALEN
Med denna tilläggsmodul får du ett bra statistikverktyg med överskådliga stapel-, linje och tårtdiagram. Du kan t ex följa upp sjukfrånvaro eller övertid, gruppera per avdelning och lägg till jämförande val av föregående period mot innevarande. Du kan följa hur beläggningsgraden i företaget har förändrats under året och följa upp antal nedlagda timmar på olika projekt. Användningsområdena är många och det finns möjlighet att dela rapporter och behörighetsstyra per grupp eller individ så att olika medarbetare inom organisationen får tillgång till precis den informationen som de behöver.

KONCERNHANTERING
Med tilläggsmodulen Koncernhantering kan man få en överskådlig bild av alla företag som ingår i en koncern. Växla snabbt mellan företag, avdelning och anställda samt få en samlad bild av personalen och all tidrapportering för hela koncernen.

INTEGRATION
Systemet går att integrera med flera olika system. Vi kan ta emot och överföra data som gäller ex. personal, projekt och fakturering. Vi stödjer de vanliga filformaten samt har vi möjlighet att integrera via HRM:s öppna API. Kontakta oss för mer information.