Innehåll

Med bemanningsystemet Kontek HRM Plan får du ett flexibelt och bra verktyg för att hantera bemanningen på ditt företag. Nedan har vi listat några av de möjligheter som systemet medger.

STÄMPLING
Med kombination av delsystem Kontek HRM Time och denna tilläggsmodul erbjuds stor flexibilitet kring stämpling av tid. Du kan välja mellan att stämpla tid direkt inne i systemet, via en webbaserad webbklocka eller via app i mobiltelefonen. Det finns även möjlighet att koppla till en fristående tidterminal, läs mer här.

PROJEKTRAPPORTERING
Med denna modul kan du hantera och följa upp projekt. Projekt kan ställas in som en enkel eller utökad konteringsnivå. I det senare fallet får man tillgång till en omfattande projekthantering med mappstruktur. Möjlighet att rapportera tid på projekt, kund, avdelning, butik, aktivitet eller annan valfri kontering. Läs mer om projekt i Kontek HRM.

KONTEK HRM MOBILE
Med Kontek HRM Mobile får dina medarbetare full kontroll över sina scheman och tidrapporter direkt i sin mobiltelefon. De kan rapportera sin tid, stämpla, projektredovisa och registrera frånvaro. Ansvarig chef kan enkelt bevilja en ansökt frånvaro och godkänna tidrapporter inför överföringen till lön. Allt detta oavsett vart de befinner sig – det enda som krävs är en surfplatta eller mobiltelefon. 

SPRÅK
Med denna tilläggsmodul kan systemets samtliga menyer, inmatningsbilder och utskrifter översättas till fem olika språk. Tillgängliga språk är svenska, norska, finska, danska och engelska.

STATISTIKCENTRALEN
Med denna tilläggsmodul får du ett bra statistikverktyg med överskådliga stapel-, linje och tårtdiagram. Du kan t ex följa ob eller övertid, gruppera per avdelning och lägga till jämförande val av föregående period mot innevarande. Du kan följa hur beläggningsgraden i företaget har förändrats under året och följa upp antal nedlagda timmar på olika projekt. Användningsområdena är många och det finns möjlighet att dela rapporter och behörighetsstyra per grupp eller individ så att olika medarbetare inom organisationen får tillgång till precis den informationen som de behöver.

KONCERNHANTERING
Med tilläggsmodulen Koncernhantering så kan man få en överskådlig bild av alla företag som ingår i en koncern. Växla snabbt mellan företag, avdelning och anställda samt få en samlad bild av personalen för hela koncernen.

BEHÖRIGHETSKONTROLL YRKESTRAFIK BKY
Med kopplingen till BKY för åtkomst till transportstyrelsens körkortsbehörighet får du ett hjälpmedel för att snabbt säkert kunna svara upp mot behörighetskrav som lagstiftningen inom yrkestrafiken har satt upp. Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY är en automatiserad lösning som underlättar och säkerställer kontrollen av förarbehörigheter och trafiktillstånd.

INTEGRATION
Systemet går att integrera med flera olika system. Det kan ta emot och överföra data som gäller ex. personal, projekt och fakturering. Det stödjer de vanliga filformaten samt har möjlighet att integreras via HRM:s öppna API. 

Kontakta Madeleine

Oavsett om du vill göra lönen själv, vill ha en outsourcinglösning eller vill att vi hjälps åt så är det bekymmerslöst, tryggt och smidigt att jobba med oss. Kontakta mig eller någon av mina kollegor så berättar vi mer.