Kontek lanserar ny visselblåsartjänst tillsammans med Qnister

I december 2021 trädde den nya visselblåsarlagen i kraft. Den innebär att det ska bli säkrare och tryggare för anställda och företag att larma om missförhållanden på arbetsplatsen för att upptäcka oegentligheter på ett tidigt stadium.

Enligt den nya lagen är arbetsgivare skyldiga att upprätta rapporteringskanaler för visselblåsning vilket möjliggörs för Konteks kunder via personalsystemet Kontek HRM och samarbetet med Qnister.

Qnister erbjuder nämligen en sluten, anonym molntjänst för att kunna ta emot och hantera visselblåsarärenden.

I dagsläget är visselblåsning ett krav för alla arbetsgivare med fler än 250 anställda och under slutet av 2023 kommer även mindre privata arbetsgivare omfattas av kravet.

Qnister Whistle
Systemstödet Qnister Whistle, utvecklat av jurister, är ett strukturerat och användarvänligt system som följer visselblåsarlagen. Qnister Whistle löser hanteringen av visselblåsarärenden för arbetsgivare och arbetstagare på ett säkert och anonymt sätt. Läs mer om Qnister Whistle https://www.qnister.com/kontek

Är du kund till Kontek och vill aktivera visselblåsning via Kontek HRM kontaktar du vår support och/eller lägger ett ärende till oss så hör vi av oss.

Läs mer om det nya samarbetet mellan Kontek och Qnister:https://kontek.se/vart-erbjudande/du-gor-jobbet/kontek-hrm-employee/qnister/

Kontakt