Vi hjälper dig med din arbetsmiljöhandbok

Med en arbetsmiljöhandbok kommer ditt företag uppfattas som välstrukturerat och tydligt när regler och riktlinjer finns dokumenterade och samlat på ett ställe. Vi hjälper dig gärna att arbeta fram en arbetsmiljöhanbok som är anpassad till din verksamhet. Vi kan erbjuda avstämning 1 gång per år eller om du ser ett behov under året att tillsammans med dig gå igenom arbetsmiljöhandboken och uppdatera enligt lagar och kollektivavtal.

En arbetsmiljöhandbok bör innehålla följande:

  • arbetsmiljöpolicy.
  • fördelning av arbetsmiljöuppgifter.
  • kunskap och kompetens, att tänka på vid utbildning av chefer, skyddsombud, arbetstagare, belastningsergonomi, första hjälpen och krisstöd.
  • undersökning av arbetsmiljö, skyddsronder, medarbetarsamtal, avstämningar, medarbetarenkät, avdelningsmöten, ohälsa och sjukfrånvaro, förändringar i verksamhet.
  • riskbedömning, vidta åtgärder och ta fram handlingsplan.
  • rapportering och utredning av tillbud och arbetsolyckor, rutiner.
  • årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • förteckning över den arbetsmiljölagstiftning som ert företag omfattas av.

Kontakta Jasmine

Med en arbetsmiljöhandbok kommer ditt företag uppfattas som välstrukturerat och tydligt. Välkommen att kontakta mig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig med en arbetsmiljöhandbok.