BEMANNING
Överskådlig grafik som ger dig snabb överblick över var det fattas personal, var det är överbemannat och vilka anställda som finns till förfogande för respektive arbetspass. Använd färgkoder på arbetspassen för se tillhörighet och underlätta din schemaläggning.

SCHEMALÄGGNING
Schemalägg löpande eller upprepa under valfritt antal veckor. Med den användarvänliga "dra-och-släpp" funktionen så kan du enkelt skapa ett schema och flytta pass mellan två datum eller anställda. Skapa kompetengrupper för att se behörig personal till det aktuella arbetspasset som ska tillsättas.

PROJEKT
Använd företagets egna konteringsbegrepp och schemalägga på valfritt konteringsregister.

BYTE AV PASS
Kollegorna kan enkelt byta pass med varandra där tillfrågade kollegan får valet att tacka ja eller nej till bytet. Vid godkänt byte går det slutliga godkännandet vidare till ansvarig chef som även kan avslå bytet.

PASSFÖRFRÅGNINGAR
Bra kommunikation med sms och e-postförfrågan till tillgänglig och behörig personal när ett arbetspass är underbemannat. Anställd kan även önska om lediga pass eller önska bort ett redan tillsatt pass för ge indikation på valt arbetsschema.

UPPFÖLJNING
Följ enkelt upp budget och nyckeltal i grafen som visas direkt i anslutning till schemaläggningen. Jämför statistik på budget och utfall samt merkostnader som övertid och ob.