Kontek HRM Employee funktioner

FLEXIBELT HR-SYSTEM
Med dom skalbara möjligheterna i systemet kan du välja en eller flera delar för att optimera din personaladministration. Med dom flexibla delarna så anpassas systemet efter ditt unika behov inom HR där vi har lösningarna för att underlätta din vardag. Kom åt nyckeltal, bevaka datum och värden, ta ut rapporter och samla information, allt i ett system.

HR-BLANKETTER
Med Kontek HRM Employee får du tillgång till ett bibliotek med ca 100 av de mest förekommande HR-blanketterna som du enkelt kan fylla i och använda. Skapa kategorier och blanketter för din personaladministration som ex anställningsavtal, CV, sekretessavtal och intyg. Skräddarsy dina blanketter efter ditt behov och välj sedan hur du vill strukturera upp dina olika kategorier. Skriv ut, ladda ner, spara direkt i systemet och skicka vidare för digital signering. Alla dokument kan sparas ner under varje anställd i en samlad vy för lätt åtkomst och historik. Blanketterna kan hämta uppgifter direkt systemet för aktuell eller historisk information. Läs mer om HR-blanketter

E-SIGNERING
Anpassa dina HR-blanketter och skicka dem för e-signering genom vårt samarbete med Scrive eller Verified. Skicka signering av dokument som ex. anställningsavtal, sekretessavtal och hantering av personuppgifter. Alla dokument kan enkelt kontrolleras direkt i systemet för att följa upp status och skicka påminnelser. Ett naturligt steg för att eliminera pappersarbetet och möta dagens GDPR-lagstiftning. Signeringen utförs med elektronisk ID-handling BankID (SE/NO).

BEHÖRIGHETSKONTROLL YRKESTRAFIK BKY
Med kopplingen till BKY för åtkomst till transportstyrelsens körkortsbehörighet får du ett hjälpmedel för att snabbt säkert kunna svara upp mot behörighetskrav som lagstiftningen inom yrkestrafiken har satt upp. Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY är en automatiserad lösning som underlättar och säkerställer kontrollen av förarbehörigheter och trafiktillstånd.

LÖNEKARTLÄGGNING
Lönekartläggning är ett lagkrav för att upptäcka och förhindra osakliga löneskillnader och anställningsvillkor mellan kvinnor och män. En lönekartläggning är också ett bra verktyg som skapar mervärde för ditt företag. Den tydliggör intern lönepolitik och skapar förståelse för kunskap och färdigheter. Väljer du att genomföra den i HR-systemet Kontek HRM Employee så finns det systemstöd som hjälper dig med hela processen. Läs mer om lönekartläggning 

KURSER OCH KOMPETENSER
Med kompetenser kan du få ett komplett kompetensregister för att söka ut valda kriterier vid t. ex. projekt och planering av kommande rekryteringar.  Jobba med kompetensmålsättning och sätt mål för aktuell kompetens för att kunna identifiera eventuella kompetensgap. Kompetensinventera och skapa en kompetensmatris som ger dig god överblick av dina anställda. Bevaka och få påminnelser på en utgående kompetens för att planera kommande kurser och registrera information om kurser och utbildningar inklusive kommentarer.

ON- OCH OFFBOARDING
Med en strukturerad process av onboarding och offboarding så vinner du ett effektivt flöde som avstyr oönskade störningar i verksamheten. Planera mallar för aktiviteter och uppgifter som ska utföras vid vald process och delegera ut till ansvariga för att sedan följa upp att alla delmoment är utförda. Påbörja en anställning med en tydlig mall för alla anställningsuppgifter där du väljer flödet ex. påbörja registrering med ansvarig chef för att sedan slutföras av löneadministratör med kontroll och granskning. Alla anställningsperioder kan du sedan enkelt skriva ut som anställningsavtal direkt i systemet.

MEDARBETARSAMTAL
Kärt barn har många namn, här kan du samla medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och PU-samtal. Skapa mallar och följ upp dina samtal i en samlad vy. Det finns även möjlighet att skapa separata formulärmallar för andra former av samtal och uppföljningar som kan uppstå i verksamhetens behov.

STATISTIK
Få tillgång till HR-nyckeltal som personalomsättning, antal anställda och sjukfrånvaro. Få serverad statistik direkt på startsidan eller ta ut en egenformad statistik med ett knapptryck. Du kan enkelt dela statistik inom organisationen så att ex en avdelningschef kan få tillgång till uppdaterad frånvarostatistik direkt på sin startsida.

ANPASSA EGNA FÄLT
Skapa egna, dynamiska fält t ex organisationsfält som är viktiga för ditt företag för att hantera information om olika anställdas löner och anställning. Fälten går att behörighetsstyra på individnivå (t ex hälsa, allergier, datautrustning, arbetskläder) vilket innebär att man kan låta anställda själva uppdatera och/eller läsa och ta del av information. Fälten kan placeras på valfria ställen i personalregistret och kan dessutom knytas till anställningsavtal. Du kan även bevaka värden eller datum för dina egna skapade fält.