Teknisk konsult

Som tekniks konsult har du bred IT-kunskap samt en vilja att utveckla system efter kundernas behov.

ARBETSUPPGIFTER

 • Är teknisk expert på Konteks produktportfölj.
 • Sköter den tekniska konsultationen externt gentemot kund och internt gentemot företagets övriga affärsområden.
 • Medverkar i projekt med bland annat säljstöd, riskanalys, teknisk installation och IT-rådgivning.
 • Underhåller våra produktionsmiljöer, driftsmiljöer och molntjänster.

BAKGRUND OCH ERFARENHET

 • Högskoleutbildning eller motsvarande inom IT-teknik.
 • Väl förtrogen med både traditionella klientserverbaserade IT-infrastrukturer och webbaserade plattformar/arkitekturer.

FÄRDIGHETER

 • Kundfokus och kundkommunikation.
 • Förmåga att lösa olika uppgifter med stort ansvar.

MÅL OCH DRIVKRAFTER

 • Trivs med att ha många sociala kontakter i jobbet, både externt och internt.
 • Värderar sakkunskap och utvecklar ständigt sin egen sakkunskap.
 • Nyfiken på att lära och anta nya utmaningar.

ARBETSMILJÖ

 • Kontorsarbete.
 • Många kontakter, både externt och internt.
 • Många bollar i luften samtidigt.