Tryggt och smidigt med outsourcing

Utmanande infrastrukturprojekt med fokus på bergdrift och tunneldrivning är det schweiziska byggföretaget Implenias huvudverksamhet.

När byggföretaget Implenia Sverige sökte ny partner för lönehanteringen var konsulternas kompetens och tillgång till support viktiga faktorer. Valet föll på Kontek, som nu sköter lönehanteringen för Implenias 450 anställda via outsourcing.

Utmanande infrastrukturprojekt med fokus på bergdrift och tunneldrivning är det schweiziska byggföretaget Implenias huvudverksamhet. I Sverige arbetar man just nu med bland annat Varbergstunneln, Förbifart Stockholm och Lilla Lidingöbron.

Implenia Sverige har cirka 450 anställda. Hälften av dem är yrkesarbetare, som bergarbetare, och hälften tjänstemän, som civilingenjörer, projektledare och administration. Fem personer på företaget arbetar med HR-frågor, men lönehanteringen har alltid skötts via outsourcing. 2020 bytte man från sin tidigare leverantör till Kontek.

"Vi har märkt att det fungerar bättre med både support och integration med vårt HR-system nu .Vi ser att Kontek klarar detta med våra olika avtal. Det är skönt att deras konsulter har koll", säger Johan Johnson, HR/business-partner på Implenia Sverige.

  Med sin storlek, skulle Implenia Sverige mycket väl kunna ha en egen löneadministratör anställd på företaget, men det är ändå inte ett val som man gjort. Ett skäl är att företaget vuxit mycket de senaste åren och med en outsourcinglösning är det enklare att skala upp.

  "Dessutom, om man har en person anställd för att sköta lönerna och hen blir sjuk, vad gör man då?" frågar sig HR- assistent Judit Kasza.

   Medarbetarna använder Kontek HRM Time för tidrapportering och Kontek HRM Travel för rese- och utläggshantering. Yrkesarbetarna använder mobilappen för timrapportering och reseräkningar. Många som jobbar på projekten arbetar långt från hemmet och bor i anslutning till arbetsplatsen.

   "Yrkesarbetarna har många saker som spelar in, som traktamente, övertid och övernattning", säger Johan Johnson. "Många av dem har bra koll på vad som krävs sedan tidigare, men Konteks system förenklar. Det visar dem vad som ska göras i nästa steg och man kan till exempel skanna in kvitton direkt".

    Att byta lönehanteringssystem kan vara en utmaning, men Judit Kasza tycker att övergången till Kontek har gått smidigt. Innan bytet fick hon och övriga på HR-avdelningen förklara hur behoven såg ut. En av de viktiga frågorna var att lönesystemet Kontek Lön måste kunna integrera med Implenias eget, koncerngemensamma HR-system. Det visade sig fungera utmärkt.

    "Tidigare var det ganska mycket fel, så vi var tvungna att dubbelkolla allt. Det var arbetskrävande. Det kan bli en del om man ska granska 450 personer", säger Judit Kasza. 

    "En av sakerna jag uppskattar med Kontek är att de har specialistkompetensen och kan detta med kollektivavtal, sjuklön och föräldraledighet," säger Johan Johnson.

     Idag är det enklare för chefer att kontrollera och attestera tidrapporter, scheman och avtal innan de går vidare till Kontek. Även det kan skötas via mobilen i appen. När det uppstår frågor ligger det nära till hands att ringa till HR-avdelningen, men medarbetarna har också möjlighet att ställa frågor till Kontek via supporttjänsten Min Lön. Det kan handla om allt möjlighet som är relaterat till lönen och som HR-avdelningen på Implenia inte har svaret på.

     Vilka Konteklösningar använder Implenia Sverige?
     Implenia har ett outsourcingavtal som inkluderar Kontek Lön, Kontek HRM Time och Kontek HRM Travel. Dessutom har Implenias medarbetare tillgång till supporttjänsten Min Lön, för sina frågor kring lön.

     Kort om Implenia

     Implenia Sverige är ett dotterbolag till det schweiziska byggföretaget Implenia, som specialiserat sig på stora infrastrukturprojekt som tunnelborrning, brobygge, vägarbete, kraftverk med mera. Implenia Sverige har cirka 450 anställda, varav hälften tjänstemän och ingenjörer och hälften yrkesarbetare. Totalt har Implenia cirka 10000 anställda i Schweiz, Tyskland, Frankrike, Österrike, Norge och Sverige.

     Kontakt