Stora förändringar i lönebranschen - Kontek bjuder in till seminarium.

Konteks försäljningschef Claes Andersson och föreläsaren och komikern Jan Bylund bjuder in till medverkan i Kontek Update!

Under två veckor i november bjuder Kontek in till seminarium på fem orter i Sverige. Målet är att samla alla som jobbar med lön, ekonomi och personal och dagen går under namnet Kontek Update. Fokus är att lyfta de ganska omfattande förändringar som branschen löpande omgärdas av – och att bjuda på en stor mängd kunskap och inspiration.

En av dagens programpunkter är paneldebatt med en kunskapspanel från Kontek. Denna berör de tre områdena: digitalisering, effektivare lönearbete och sist men inte minst värdefulla tips för en smartare lönehantering.

– Branschen står inför flera stora förändringar. Två exempel är arbetsgivardeklaration på individnivå och införandet av GDPR. Det senare pratar man om i många sammanhang och för många av våra kunder innebär det stora förändringar i arbetet, vilket gör att det känns angeläget för oss att lyfta, säger Maria Ericsson, Vd på Kontek. Vi kommer också att ta upp förändringar kring lagar och regler, som exempelvis att kontrolluppgifter kommer behöva redovisas löpande framöver.

Motivation och inspiration med Jan Bylund

Förutom nyheter kring lagar och förordningar bjuder Kontek Update också på en motivations- och inspirationsföreläsning med komikern och författaren Jan Bylund. Med humor och allvar kommer han att berätta hur man blir en lycklig pessimist.

Kontek Update hålls i november på fem orter runt om i landet: Malmö 7/11, Jönköping 8/11, Stockholm 9/11, Göteborg 15/11, Växjö 16/11.