Sängjätten outsourcar lönehanteringen till Kontek

Ekologiska sängar i helt naturliga material är ett av Sängjättens senaste tillägg i sortimentet.

Bekymmersfrihet och säkerhet stod högt på agendan när Sängjätten valde Kontek som samarbetspartner för sitt lönearbete. Företaget, som är på stark frammarsch, är en ledande specialist inom sängar och sovrum och har i dagsläget 27 butiker runt om i Sverige.

Sängjätten grundades 1992 av två kollegor i sängbranschen som fått inspiration till en idé om att sängar kunde säljas på ett annat sätt än i traditionella möbelaffärer. Några år senare gick företaget från att bara ha sålt sängar till att även erbjuda sängmöbler, täcken, kuddar, påslakan, överkast mm för ett komplett sovrum. I takt med att nya koncept och sortiment har adderats har företaget haft en mycket god och hög tillväxttakt. Företaget ägs idag av den holländska koncernen Beter Bed Holding NY.

Outsourcinglösning hos Kontek

I samband med att valet föll på Kontek som outsourcingpartner har man noga övervägt och sett över löneprocessen på företaget med målet att bli mindre sårbara. Ekonomichef Gunilla Svensson berättar:

- Löneutbetalningarna och reseräkningshanteringen ”måste bara fungera”. Det är först när ett misstag sker som man inser vilka konsekvenserna av ett felaktigt lönearbete kan bli. Det finns helt enkelt inte utrymme för misstag och skulle den som sköter lönerna bli sjuk, föräldraledig eller något liknande blir man väldigt sårbar om vi sköter lönerna själv. Detta är den främsta anledningen till att vi har valt att outsourca till Kontek.

- En annan viktig anledning är att vi nu slipper upprätthålla kompetensförsörjningen inom området. Vi förlitar oss helt på att specialistbolaget Kontek håller sig uppdaterade om gällande lagar och regler som påverkar vår verksamhet och förmedlar och står för den kunskapen gentemot oss. Det känns helt enkelt tryggt och bra att lämna över lönearbetet till Kontek – en lösning som vi kommer jobba vidare med på sikt eftersom vi snarare vill prioritera och lägga vår kraft på vår fortsatta expansion än att hålla oss uppdaterade kring och sköta lönearbetet. Vårt samarbete med Kontek funkar bra och det känns som en långsiktig och säker lösning.

Premiär för Ekologiska sängar

Sängjätten fortsätter sin tillväxtresa med att anpassa butiker och sortiment efter kundernas nya krav. En av företagets senaste satsningar och tillägg i sortimentet består av att kunna erbjuda Ekosängar till sina kunder. En kollektion av sängar i helt naturliga material och ett erbjudande ingen annan aktör erbjuder.

Kontakt