Kontek växlar upp med nya HR-tjänster

Madeleine Lindberg, projektledare för Konteks HR-utveckling

Lönespecialisten Kontek har sedan länge erbjudit flera produkter och tjänster inom HR-området, men det senaste året har man märkt ett ökat behov av HR-tjänster.

– Vi vill kunna erbjuda kunderna helheten, så att de ska kunna vända sig till oss för allt som handlar om lön, tid, resa och HR, säger Madeleine Lindberg, projektledare för Konteks HR-utveckling.

Konteks utveckling kring nya produkter och tjänster inom HR började i november 2020 och utgår ifrån insikter och input från de kontakter Konteks konsulter har med sina kunder. För Kontek, som specialistbolag inom lön, är det helt naturligt att bredda så att man även kan hjälpa sina kunder med HR-frågor.

– Man har kanske inte all kompetens i huset om man exempelvis är ett mindre företag, säger Madeleine Lindberg. Under 2021 har Kontek utvecklat ett flertal användbara HR produkter och tjänster och fler nyheter är på gång.

Personalhandbok

En av de första HR-produkterna som utvecklats är personalhandboken – en användbar handbok där all information som rör de anställda finns samlad.

– Alla företag oavsett storlek bör ha en personalhandbok, konstaterar Madeleine Lindberg. Vi har några grundläggande punkter som vi alltid brukar utgå ifrån, som start eller avslutning av anställning, arbetsmiljö och hälsa, samt arbetstider. Personalhandboken gör det tydligt både för anställda och ansvariga på företaget vad det är som gäller.

HR-blanketter

Det finns en mängd tillfällen inom HR-området då man kan behöva en blankett som tydligt anger vad som gäller eller är överenskommet. Det kan handla om allvarliga frågor som avsked och enklare frågor som mobilpolicy. I Konteks nya HR-erbjudande lanseras en blankettbank med ett 100-tal blanketter som täcker områden som anställningsavtal, avsked, extra lönetillägg, bortförhandlad övertid med mera.

– Vi börjar så, men det kommer att bli många fler framöver, säger Madeleine Lindberg. De kommer också att röra policys. Många företag vet att man måste ha policys kring olika saker, men det kan kännas så övermäktigt när man ska börja – har vi en mobilpolicy måste vi också ha en mejlpolicy. Då har vi förslag som man kan utgå ifrån.

Ett heltäckande HR-system

En del av utvecklingen av tjänster och produkter inom HR är kopplat till personalsystemet Kontek HRM Employee. Ett exempel handlar om de nya HR-blanketterna. Uppgifterna hämtas direkt från systemet när du väljer en blankett, vilket gör att man inte riskerar att skriva in fel adress, personnummer och så vidare.

Kontek hjälper sina kunder att anpassa Kontek HRM Employee utifrån deras verksamhet med lönerevision, on/offboarding, digital signering, kurser och kompetenser, medarbetarsamtal, hälsosamtal, stöd vid rehabprocess med mera

Den lagstadgade Lönekartläggningen

Idag är det ett lagkrav på att alla företag årligen ska utföra en lönekartläggning. Lagen kräver att man som företag genomför lönekartläggningar för att se att det inte finns orsakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

– Nu skapar vi en tjänst, som gör det möjligt att inte bara uppfylla det man ska göra enligt lagkrav, utan också att använda analyser och diagram för att se hur det ser ut på företaget, säger Madeleine Lindberg. Har man en bra lönepolitik, är det också bra marknadsföring. Företaget uppfattas som en seriös och trovärdig arbetsgivare.

Kontakt