Kontek fortsätter satsningen på HR

För specialistföretag inom lön är det viktigt att inte enbart fokusera på lönehantering. Lön och HR hänger ju intimt samman. Därför fortsätter Kontek sin satsning på att utveckla fler produkter och tjänster inom HR.

– Vi arbetar aktivt med detta hela tiden. Vi har märkt att kunderna inte bara behöver fler verktyg utan också mycket stöd och kunskap kring tjänsterna, säger Madeleine Lindberg, projektledare för HR-utvecklingen på Kontek.

Under många år fokuserade Kontek helt på sin kärnverksamhet – lön – med sitt egenutvecklade lönehanteringssystem. Men under senare år har en ny gren vuxit fram, den som handlar om människorna, sådant som sorteras in under rubriken HR. Idag har Kontek en portfölj med uppskattade produkter och tjänster inom HR och satsningen fortsätter med fler nyheter som lanseras under året.

– Lön har alltid varit vårt specialistområde och det om vi främst jobbat med, men vi adderade först ett försystem för tidrapportering och resor och började därefter med HR-relaterade system och tjänster, säger Madeleine Lindberg. Vi arbetar helt utifrån kundernas behov - deras efterfrågan styr beroende på vad vi kan se att kunderna efterfrågar.

Personalhandbok förenklar för alla

En av de första, och kanske viktigaste HR-produkterna från Kontek är personalhandboken. Det är en mycket användbar handbok där all information som rör de anställda finns samlad. När Kontek börjar arbeta med en ny kund, är personalhandboken ofta det första man frågar efter, eftersom informationen i den är utgångspunkten när man till exempel sätter upp lönesystemet.

– Alla företag behöver en personalhandbok. Den gör det väldigt tydligt vilka regler och rutiner som gäller på företaget, säger Madeleine Lindberg. Det är ett fint stöd för både anställda, chefer och HR-personal.

Även om varje företags personalhandbok blir unik och utformad efter just det företagets verksamhet, finns det grundläggande delar som bör finnas med som försäkringar och pension, lagar och regler som är kopplade till de kollektivavtal som gäller, säkerhetsfrågor, ledighet och frånvaro samt tjänsteresor.

– Vi hjälper gärna våra kunder att ta fram, bygga upp och fylla personalhandboken med anpassat innehåll. Personalhandboken är ett viktigt hjälpmedel för att se till att det blir lika regler för alla inom företaget, säger Madeleine Lindberg. Man ska kunna hitta all information där, oavsett om man är anställd eller chef.

Lagstadgad lönekartläggning

En annan HR-tjänst, som Madeleine Lindberg gärna vill lyfta fram, är HR-tjänsten lönekartläggning. Idag finns ett lagkrav på att alla företag ska göra en lönekartläggning och dokumentera arbetet med att utjämna löneskillnaderna mellan kvinnor och män minst en gång om året. Det kan vara ganska många parametrar som ska matas in för att man ska kunna göra en analys av hur mycket en tjänst är värd jämfört med en annan tjänst.

–  Det finns en stor okunskap kring vad som krävs. En del tror att man bara kan plocka data från Excel och därigenom få en komplett lönekartläggning, men det är inte riktigt så, säger Madeleine Lindberg. Det är så många faktorer som ligger bakom en arbetsvärdering som ger träffar på ojämnställda villkor för likvärdigt arbete.

Lönekartläggningen gör det möjligt att inte bara uppfylla lagens krav, utan även att analysera hur det ser ut på det egna företaget. Det är en bra kunskap eftersom lagen kräver att man som företag upprättar en handlingsplan för vilka åtgärder som måste tas till för att utjämna löneskillnaderna inom tre år.

– Har man en bra lönepolitik på företaget, är det också bra marknadsföring för företaget, menar Madeleine Lindberg.

HR-blanketter och mycket mer

Det finns en mängd tillfällen inom HR-området då man kan behöva en blankett som tydligt anger vad som gäller eller är överenskommet. Därför har Kontek (hittills) utvecklat ett 100-tal HR-blanketter, som täcker områden som anställningsavtal, avsked, extra lönetillägg, bortförhandlad övertid med mera.

– Våra HR-blanketter är kopplade till vårt HR-system Kontek HRM Employee och berör hela anställningen, från start till slut, säger Madeleine Lindberg. Vi bygger på med fler blanketter hela tiden och ser förstås till att de alltid är uppdaterade enligt gällande lagar och regler.

En av de senaste nyheterna bland Konteks HR-tjänster är HR-fakta, en informationsbank och tjänst som framför allt riktar sig till HR-chefer och administratörer. Där kan man söka information om uppsägning, anställningsavtal med flera när man behöver läsa på vad som gäller i olika frågor.

I HR-systemet Kontek HRM Employee hanteras allt ifrån anställningsprocessen, on/off-boarding, till lönerevision, medarbetarsamtal, kompetenser samt egna fält som förenklar för att man ska kunna få ett komplett anställningsavtal. Självklart har Kontek också en tjänst för digital signering. Det förenklar när man exempelvis vill skicka iväg ett anställningsavtal och få det signerat.

HR-nyheter till hösten

Utvecklingen inom HR på Kontek fortsätter i ett högt tempo. Redan till hösten planeras lansering av ett flertal nya HR-produkter och tjänster, några exempel:

  • HR-stöd - ett tillägg till informationsbanken HR-fakta för den som behöver hjälp med ytterligare rådgivning kring snåriga processer som uppsägningar.
  • Utbildningar och webinars kring exempelvis arbetsmiljö och rehabiliteringsprocessen.
  • Arbetsmiljöhandbok - verktyg för framför allt chefer kring företagets och chefernas ansvar för arbetsmiljön.
  • Visselblåsning – anställda kommer anonymt kunna göra företaget uppmärksamt på felaktigheter via hr-systemet Kontek HRM Employee.
  • Systemstöd för rehabiliteringsprocessen.

Kontakt