Kontek fortsätter HR-satsningen

Catinca Rosén, ansvarig för Konteks HR-avdelning, berättar om Konteks fortsatta satsningar inom HR-området.

Lön och HR hör tätt ihop, men är samtidigt två skilda världar med specifika kompetenser. Kontek, ett etablerat specialistföretag inom lön, satsar vidare på nya tjänster och produkter inom HR.

– HR är inte statiskt. Självklart måste man följa lagar och regler, men mycket handlar om vilket företag man vill vara, säger Catinca Rosén, som är ansvarig för Konteks HR-avdelning.

Intresset för HR-tjänster har ökat bland Konteks kunder under de senaste åren. Idag arbetar tre personer på Konteks HR-avdelning och Catinca Rosén räknar med fler nya medarbetare innan årets slut.

– HR-frågor skiljer sig ofta ganska mycket från lönefrågor, konstaterar hon. De flesta som arbetar med HR kan inte så mycket om lön och vise versa. Men en sak är gemensamt för både HR-ansvariga och löneadministratörer – de är ofta ensamma om sina arbetsuppgifter och det är ytterst få på arbetsplatsen som egentligen vet vad de gör. De kan behöva stöd för att exempelvis effektivisera sitt arbete och vidareutbilda sig.

Förr var det kollektivavtal som styrde. De stora bolagen med 7-800 anställda hade kanske en personalansvarig då, men för många mindre företag behövdes det inte på samma sätt. Idag är det annorlunda och HR-området har vuxit explosionsartat. För chefer är ett medvetet HR-arbete en möjlighet att skapa en bra arbetsplats.

Kundernas behov i centrum

– De senaste åren har vi gått från att cirka 10 procent av våra kunder har någon som arbetar med HR till att det är 60-70 procent idag. Det kan till exempel vara en person som är löneadministratör, ekonomiansvarig, HR-ansvarig. Det är mer ovanligt att man har en person som är helt specialiserad på HR. En del kanske är duktiga på rehab, sjukfrånvaro eller andra frågor. Ska man vara duktig på allt, då måste man vara väldigt påläst, det vet jag av egen erfarenhet, säger Catinca Rosén.

– För fyra år sedan fick vi en HR-ansvarig på Kontek, fortsätter hon. Innan var det jag och ekonomichefen som pusslade ihop HR-ansvaret. Med facit i hand skulle vi haft en HR-ansvarig på Kontek tidigare.

Konteks satsning på HR är till stor del ett svar på en efterfrågan hos kunderna. Företaget har i många år bland annat utvecklat sitt system för lönehantering, Kontek Lön. När kunderna frågade efter ett liknande personalsystem väcktes utvecklingsivern. Nu finns HR-systemet Kontek HRM Employee samt ett flertal tilläggstjänster som stöd kring specifika frågor.

– Vi har byggt upp en kompetens och systemportfölj så att vi har det som behövs. HR har så många grenar, men det vi erbjuder är framför allt tjänster som hjälper chefer och HR-ansvariga att få bra HR-rutiner och processer. Vi vill utveckla tjänster och produkter som underlättar vardagen för våra kunder, säger Catinca Rosén.

HR för en attraktiv arbetsplats

När en kund ber Kontek om hjälp att förbättra sina HR-rutiner börjar arbetet alltid från grunden. Det viktigaste är att få en Personalhandbok på plats. Den styr hur man arbetar på just den här arbetsplatsen.

– Dagens företag vill vara en bra arbetsplats och känna sig trygga med att allt fungerar. Personalhandboken gör det tydligt att på det här företaget följer vi lagar och regler,och kanske dessutom är bättre än andra på vissa punkter, säger Catinca Rosén.

Konteks HR-erbjudande innehåller en portfölj av olika tjänster och produkter, som kan underlätta och effektivisera HR-processen. Ett exempel är tillgång till en bank av standardiserade HR-blanketter, lösningar för Rehabprocessen eller Lönekartläggning samt Arbetsmiljöhandbok. Varje kund väljer förstås tjänst helt efter sina specifika behov.

En del av Konteks HR-erbjudande handlar också om utbildning. Portföljen av utbildningar på plats, webbinarier och webbutbildningar byggs ständigt på.

– Vi satsar mycket på utbildning. Webbutbildning är en utbildningsform som efterfrågas allt mer eftersom det är så smidigt och tillgängligt, säger Catinca Rosén.

Konteks HR-avdelning

HR-avdelningen på Kontek består av HR-specialister och HR-konsulter, som dagligen arbetar med HR-frågor. För svåra juridiska spörsmål samarbetar vi med arbetsrättsbyrån MBL11 i Lund, som är specialiserade på just arbetsrätt.

– Vi är bara i början av allt vi kan göra inom HR på Kontek. Nu har vi till exempel börjat titta på personalundersökningar och rekrytering och funderar över vilka tjänster vi kan utveckla där, säger Catina Rosén. Vi som jobbar med HR på Kontek brinner för det, vi älskar HR och problemlösning.

Kontakt