Inrapportering av lönestatistik via nyutvecklad API-lösning

Svenskt Näringsliv bistår sina medlemsföretag i digitaliserings- processen genom att lansera en ny möjlighet för smidig och säker inrapportering av lönestatistik. Som systemleverantör är Kontek först ut med att bygga in detta systemstöd i sitt lönesystem. 


Svenskt Näringsliv framställer, i samarbete med sina medlems-organisationer, årligen lönestatistik som t ex används för kostnads-beräkningar och andra analyser vid avtalsförhandlingar samt rådgivning kring lön och lönesättning.

Sedan flera år kan löneuppgifter rapporteras in via Näringslivets lönestatistik (via fil eller manuell registrering) men från och med i år finns ytterligare en möjlighet för inrapportering.

För Svenskt Näringsliv ligger det helt i linje med det ständiga arbetet att skapa lösningar för inrapportering av lönestatistiken som innebär att medlemsföretagen inte belastas mer än absolut nödvändigt. Detta i kombination med en ständig strävan efter högsta möjliga datakvalitet har lett fram till utvecklingen av den nya API-lösningen.

Anna Danielsson, Applikations- och insamlingsansvarig - lönestatistik på Svenskt Näringsliv berättar:

− Målsättningen är att det ska vara så smidigt för företagen som möjligt både att rätta upp eventuella felaktiga uppgifter direkt vid källan och att enkelt kunna rapportera in löneuppgifterna. Det ska vara lätt att göra rätt! säger Anna Danielsson.

Vinster med digitalisering

Vi förväntar oss inrapportering av god kvalitet och en effektivisering av inrapporteringsprocessen både för Svenskt Näringsliv och medlemsföretagen. Arbetsinsatsen för företagen vid själva in-rapporteringen av datan minskar, tiden för rättning av eventuella fel minskas både hos företagen och hos Svenskt Näringslivs granskare och datakvaliteten i medlemmarnas lönesystem blir högre.

− Vi förväntar oss en ”win-win lösning” för alla inblandade, säger Anna Danielsson och vi följer detta noga.

Utvecklingen av API-lösningen

Hösten 2019, efter en tids analysarbete, fick företaget Dekiru Solutions AB i uppdrag av Svenskt Näringsliv att utveckla API-lösningen för insamling av lönestatistiken. Vi ställde frågan om vilka som har varit de främsta utmaningarna vid utvecklandet av API:et till Martin Lewin, vd, Dekiru Solutions AB.

− Den största utmaningen har utan tvekan varit att fånga upp relevanta systemleverantörer, skapa förutsättningar för delaktighet och erbjuda dem rätt stöd. Under utvecklingsarbetet har vi ”konkurrerat” med systemleverantörernas fullspäckade scheman parallellt med frågeställningar rörande GDPR och andra API-initiativ. I detta sammanhang vill jag framhålla Zennie Sjölund, SRF-konsulterna som har varit en oumbärlig katalysator i kontakten med landets olika systemleverantörer.

En annan utmaning med projektet har varit att på ett säkert och effektivt sätt etablera API-infrastrukturen i molnet hos Svenskt Näringsliv. För oss som jobbar med systemutveckling är det lite ovant att inte möta slutanvändarna av den lösning vi utvecklar, i detta fall lönesystemens användare, och ha dem som direkt bollplank men vi har försökt vara så engagerade och stöttande som möjligt. Martin Lewin avslutar:

− Samarbetet med Kontek har varit en fröjd. Utan Kontek, med Susanne Bern i spetsen, som ”draglok” hade vi tvingats arbeta på ett helt annat sätt och framgången hade inte känts lika given. Det har varit väldigt korta ledtider, snabb respons, stor flexibilitet och öppenhet i vår dialog.

Stöd för API-lösningen i lönesystemet Kontek Lön

Kontek har, som första lönesystemsleverantör utvecklat ett stöd för den nya API-lösningen i sitt lönesystem.Susanne Bern, produktägare för lönesystemet Kontek Lön berättar:

− Eftersom redovisning som sker via API möjliggör omfattande rimlighetskontroller och felkontroller av de uppgifter man tänker skicka in, var det självklart för oss att utveckla API integrationen. Både vi som systemleverantör och våra användare vill såklart främja att Svenskt Näringsliv får en korrekt redovisning av lönestatistiken.
Att redovisa via API istället för via fil blir också mer tidseffektivt för användaren. Denna utveckling går dessutom helt i linje med Konteks ständiga arbete med att effektivisera och digitalisera.

Utmaningar med utvecklingsarbetet

Inledningsvis uppstod många fråge- ställningar eftersom Kontek var först ut med att börja bygga stöd för API:et. Susanne berättar:

− Samarbetet har fungerat utmärkt och vi har verkligen fått bästa tänkbara hjälp under resans gång. Initialt testade vi vår lösning i olika testmiljöer innan vi övergick till den skarpa miljön. Den sista delen av projektet var att genomföra skarp redovisning till Svenskt Näringsliv med hjälp av två befintliga kunder till oss. Detta utfördes i augusti och vi är nu helt i mål med vår utveckling.

Nöjda testkunder

Två av Konteks kunder har testat den nya API-lösningen och utvärderingen av testet har visat att lösningen fungerar mycket bra. När ett medlemsföretag redovisar sin lönestatistik till Svenskt Näringsliv görs kontroller av de uppgifter som man försöker redovisa. De två testkunderna berättar:

− Första gången jag testade den nya API-lösningen fick jag varningar för den informationen jag försökte skicka in. Det visade sig att jag missat ange län och kommun vilket systemet upptäckte. När jag korrigerat gick överläsningen väldigt smidigt. Detta uppskattar vi säger Lotta Winterqvist, personal och löneadministratör hos ByggConstruct AB.

Lea Evertsson, ekonomiansvarig hos Puts & Tegel i Örebro AB, berättar:

− Vi fick inga varningar från systemet när vi testade överläsningen av lönestatistiken via API:et mellan Konteks lönesystem och inrapporteringen hos Svenskt Näringsliv utan alla uppgifter godkändes direkt. Positivt med utveckling som både bidrar till säkrare informationsunderlag och som sparar tid och effektiviserar vår verksamhet, avslutar Lea Evertsson.

Start hösten 2020

Svenskt Näringsliv räknar med att kunna erbjuda de medlemsföretag som önskar att kunna nyttja den nya lösningen under hösten 2020. Möjligheten att kunna rapportera med den nya API-lösningen styrs ytterst av om medlemsföretagets lönesystem innehåller detta stöd – något som Konteks kunder alltså kommer ha tillgång till.

Kontakt