Ingen växtvärk med outsourcing

NordArom AB i Norrköping skapar nya smaker och färger till livsmedelsbranschen.

När företaget växer behöver man se över sina flöden. På NordArom AB insåg man att en ensam ekonomiansvarig plötsligt skulle ta hand om löpande ekonomi, lönehantering och HR-frågor. Lösningen blev outsourcing av lönehanteringen till Kontek.

NordArom AB i Norrköping skapar nya smaker och färger till livsmedelsbranschen, framför allt till glass, godis, bakverk och drycker.

– Vi har vuxit jättemycket de senaste åren. Förra året ökade vi antalet anställda med 10 personer. Nu är vi omkring 40 personer, säger Lukas Aldén, CFO på NordArom AB.

NordArom AB har använt Kontek Lön sedan 2018 och hade länge en inhouselösning. Men företagets snabba expansion gjorde att man kände ett behov av att se över lönehanteringsprocessen. Hur använder man sina resurser bäst? NordArom AB valde att gå över till en outsourcinglösning för lönehantering, tidrapportering och reseräkningar.

– Vi har inte så komplicerade löner, bara månadslön och timlön, säger Lukas Aldén. Lönehanteringen innebär en del rutiner i slutet av månaden, men sedan är det lugnt resten av tiden så det hade varit svårt att räkna hem en egen löneadministratör på ett företag som vårt med 40 anställda.

Förutom Kontek Lön har NordArom också lagt till Kontek HRM Time och Kontek HRM Travel för tidrapportering och reseräkningar. De flesta på företaget tidregistrerar på stämpelklocka. Än så länge loggar medarbetarna på NordArom AB mestadels in på sina arbetsdatorer för att klarmarkera och attestera sina tider, men tanken är att alla ska introduceras till mobilappen Kontek HRM och kunna använda den.

Bättre HR-processer

Företagets expansion och intensiva nyrekrytering under de senaste åren gjorde inte bara så att man kände behov av att förändra lönehanteringsrutinerna. Man ville även effektivisera arbetet med HR och valde att satsa på Konteks HR-system Kontek HRM Employee samt tilläggsmodulerna HR-blanketter och personalhandbok.

– All information som rör personal finns på samma ställe i systemet. Nu finns det rutiner satta som vi enkelt kan följa, säger Maria Ljung, som är teamledare för affärssupport, och den som har varit ansvarig för förändringsprojektet Employee med Kontek på NordArom.

– Vi har en sådan företagskultur att vi vill göra rätt och bra, men vi höll på att krossas av alla mappsystem med olika dokument som bara svällde över alla gränser. Nu har vi fått ordning och reda, lägger Lukas Aldén till.

Inget missas i on-boarding

Ett exempel som varit högaktuellt under de senaste åren är hur man ska välkomna nya medarbetare in i företaget på rätt sätt. I Kontek HRM Employee finns nu en funktion för pre-onboarding-processen, som stöd för att inga viktiga moment ska missas.

– Det hjälper oss att genomföra alla steg och göra dem på rätt sätt. Nu loggar jag in och ser vad jag har för ärenden. Det blir som en kom-ihåg-grej, säger Lukas Aldén.

Han menar att även om de tidigare hade ganska god koll på sina behov när de implementerade Kontek HRM Employee, blev rutinerna tydligare med HR-systemet i ryggen.

– I och med att vi vuxit i snabb takt krävdes det en förändring, konstaterar Maria Ljung. När det handlar om så många nyanställningar hjälper det jättemycket med de moduler vi fått från Kontek, till exempel med anställningsavtal. Det finns ju en färdig blankett färdig – det sparar tid.


Vilka systemlösningar använder NordArom AB?

Outsourcinglösning som inkluderar: Lönesystemet Kontek Lön, tidrapporteringssystemet Kontek HRM Time och reseräkningssystemet Kontek HRM Travel . Nordarom har även HR-systemet Kontek HRM Employee med HR-blanketter och Personalhandbok samt medarbetarsupporten Min Lön.

Om NordArom

NordArom AB grundades 1962 i Norrköping. Företaget utvecklar och producerar smaker och färger åt sina kunder i livsmedelsbranschen över hela Europa. Produkterna används till exempel i glass, godis, bakverk och drycker. Företaget har ett 40-tal anställda och omsatte cirka 140 miljoner 2022. NordArom AB är familjeägt och en del av Norrvea Holding AB.

Kontakt