Heimstaden valde att oursourca hela löneadministrationen

Fotograf: Kerstin Parker

Heimstaden, med huvudkontor i Malmö, är ett växande fastighetsbolag. Under det senaste året har de etablerat sig på flera nya orter i Sverige, utökat sitt fastighetsbestånd i Danmark och köpt sina första fastigheter i Berlin. Sedan början av året använder de Konteks outsourcingtjänster fullt ut eftersom den helhetslösningen passar dem bäst i det expansiva skede som de nu befinner sig i.

Personalchef Suzanna Malmgren betonar hur viktigt det är att lönerna blir korrekta.

– Lönehanteringen är något som bara måste fungera. Det handlar om driftsäkerhet och kompetens och det får vi med outsourcingtjänsterna. Hon framhåller också fördelen med att det nu är Kontek som står för kompetensutveckling och håller reda på alla lagändringar.

– För oss är denna lösning både effektivare och säkrare.

Ny outsourcinglösning

Suzanna började på Heimstaden våren 2017. Då hade företaget ett annat löneupplägg som hade fungerat under många år, men som de hade börjat växa ur. En av hennes första uppgifter blev därför att byta ut den gamla lösningen inkl systemstödet, vilket verkligen inte var enkelt. Men med sina erfarenheter av projektledning och kollegornas sakkunskap kunde de anställda hos Heimstaden börja tidrapportera i det nya systemet redan vid årsskiftet.

– Vi fick också oerhört bra hjälp av Kontek vid implementeringen av den nya outsourcinglösningen.

En modern helhetslösning

Både Suzanna och ekonomichef Christine Harding Nilsson säger att det inte var kostnaden som var avgörande bakom beslutet att välja Kontek utan snarare att de erbjöds en modern helhetslösning med både lönehantering, tids- och reseräkningssystem. Flexibiliteten var en annan orsak. Om de i framtiden t ex skulle vilja flytta tillbaka lönearbetet och själva ta hand om lönerna igen, är det fullt möjligt. Den flexibiliteten vägde tyngre än att ha samma leverantör på kontoren i Norge och Danmark.

Heimstaden är mycket nöjda med den nya outsourcinglösningen även om det ibland suckas lite från anställda som nu själva förväntas lägga in sina utlägg i reseräkningarna mm.

– Vi har en framtidssäker helhetslösning som vi känner oss mycket trygga med. Vi låter helt enkelt Kontek hjälpa oss med löneadministrationen så att vi kan fokusera på kärnverksamheten, berättar Suzanna.

Socialt engagemang

Heimstaden har fokus på långsiktighet och att skapa hållbara bostäder i ett tryggt samhälle. I takt med den snabba tillväxten ger de mer resurser för bostadssociala ändamål. De sponsrar föreningen Drivkraft Malmös läxhjälpsverksamhet för högstadieelever. De är även delägare i Rosengårds Fastighets AB där det nu pågår ett stadsutvecklings-projekt. Ambitionen är att ge ett lyft åt Rosengård och att bygga ihop stadsdelen med övriga staden.

– Om vi lyckas med det har vi bidragit till att göra något för hela Malmö, avslutar Suzanna.

Kontakt