Flexibilitet för tillväxt

– Många av våra konsulter har idrottsbakgrund. Vi ser att det finns mycket kompetens som idrotten bidrar med, säger Adam Sandström.

För nystartade Competence Group AB i Jönköping är målet tydligt: fullt fokus på kunderna och konsulterna och mindre kraft på det som är utanför deras kompetens – som lön. Konteks outsourcinglösning erbjöd rätt mix av kompetens och flexibilitet.

Ett nytt grepp på bemanningsbranschen, det var visionen när VD Adam Sandström och konsultchef Isa Almgren grundade Competence Group i Småland AB. De vill hjälpa sina kunder med konsulter som fostrats med de bästa kunskaperna från idrottsvärlden.

– Många av våra konsulter har idrottsbakgrund. Vi ser att det finns mycket kompetens som idrotten bidrar med, som teambuilding, noggrannhet och engagemang, säger Adam Sandström.

Företaget drog igång i augusti 2021 och har höga mål. Inom ett par år vill de ha 100 konsulter anställda och självklart vill de växa utanför Jönköpings gränser. För Adam Sandström är därför företagets utveckling och tillväxt hans största fokus. Det är ett av skälen till att Competence Group valt att outsourca hela sin lönehantering till Kontek.

– Detta är ju skalbart, säger han. Vi kan fokusera på vår core business, det som är värdeskapande, och samtidigt veta att kunskapen finns där, säger Adam Sandström.

– Ett annat skäl för oss att outsourca lönehanteringen är att det blir rätt, fortsätter han. Detta med lön och löneadministration är något vi är dåliga på. Vi vill kunna få speed i hela hanteringen. Med hjälp av Kontek slipper vi ens ha fysiska anställningsavtal – våra konsulter signerar dem digitalt.

Han påpekar att alternativet hade varit att anställda en person för att hantera löneadministrationen. Det hade varit en extra kostnad för ett nystartat företag och dessutom hade det krävt kompetens utöver det vanliga hos den personen. Eftersom Competence Group arbetar med bemanning i många olika branscher, kräver det att den som hanterar lönerna kan sätta sig in i en rad olika avtal och regelverk.

Bemanningsbranschen är en bransch med hög personalomsättning. Det sätter extra hög press på Competence Group som arbetsgivare. Man använder HR-systemet Kontek HRM Employee för all formalia kring anställningar, som anställningsavtal. När en konsult anställts av Competence Group blir den personen tillgänglig för deras kunder. Adam Sandström påpekar vikten av att föra in alla uppgifter från början och se till att allt blir korrekt.

– Grundarbetet är viktigt och det är också viktigt att jobba likadant hela tiden, att vi för in samma saker på samma sätt, säger han. Vi bygger vårt företag och vårt system för något större. Då gäller det att göra rätt från början.

Konsulterna ser sina scheman i Kontek HRM Plan och använder Kontek HRM Time för att rapportera sina arbetade timmar med hjälp av sina mobiler. De arbetar med allt från lager och logistik till industri och specialteknik. Vid månadens slut får de sina lönespecifikationer via mobilappen.

– Vi har en snittålder på 30 år på våra konsulter, säger Adam Sandström. Då är mobilen och appar det naturliga verktygen

Vilka lösningar använder Competence group?

Outsourcing av lönehanteringen. Competence group har också valt att addera till Konteks plustjänster som innebär en utökad servicenivå med direktuppkoppling och hjälp närhelst man önskar, detta har man valt till både för hjälp med bemannings- och tidrapporteringsfrågor

Kort om Competence Group

Competence Group är en startup i bemanningsbranschen, grundat i Jönköping i augusti 2021. Med inspiration från idrottsvärldens fostran av teamwork, engagemang och pålitlighet vill de bidra med sina konsulter till företag som har tillfälliga bemanningsbehov

Kontakt