BabyBjörn outsourcar lönearbetet för att fokusera på kärnverksamheten.

BabyBjörn lanserade sin första produkt 1961. Idag köps de av småbarnsföräldrar i över 50 länder och efterfrågan ökar stadigt. För att hinna med behöver de fokusera mer på kärnverksamheten. Lösningen var att outsourca delar av löneadministrationen till specialistföretaget Kontek.

Lång internationell historia.

‒ Vi har varit internationella sedan starten men andelen har ökat. Idag sker ca 5% av vår försäljning i Sverige. Största marknaderna är USA, Japan och Tyskland, men vår tillväxt är snabbast i Asien, berättar Vd:n Ulf Ingemarsson.
Internationaliseringen har accelererat de senaste åren, framförallt på grund av en ökande e-handel som svarar för närmare 70% av försäljningsvolymen.

Babybjörns användare växer. På flera sätt.

BabyBjörn startades 1961 av Björn och Lillemor Jakobson. Koncernen omsätter 640 miljoner och de är fortfarande ett familjeföretag. På huvudkontoret i Stockholm arbetar 40 personer med produktutveckling, försäljning, PR och design. I Småländska Lanna jobbar 65 personer på Logistik- och kvalitetscentret. Övriga medarbetare finns vid BabyBjörns fabriker utomlands.

Nyligen började ni outsourca lönearbetet. Varför?

‒ Helt enkelt för att få tid att fokusera mer på kärnverksamheten. Idag jobbar vi med fler länder, fler dotterbolag och har en växande e-handel än tidigare så arbetsbelastningen har ökat. Trenden är att lönearbete blir allt mer komplicerat. Genom att börja med outsourcing slipper vi lägga mer och mer tid på uppdateringar, nya skatter och regler. Det är både enklare och effektivare när proffsen kan hålla reda på allt, berättar Ulf Ingemarsson.

Så fungerar det.

BabyBjörn opererar över stora delar av världen. Många medarbetare reser mycket, vilket gör arbetet med traktamenten och reseräkningar omfattande. Med outsourcinglösningen gör BabyBjörn tidrapporteringen själva och skickar sedan filerna för resor och lön till Kontek. På så sätt slipper BabyBjörn det mest komplicerade och tidskrävande arbetet.

‒ När vi gjorde implementeringen flöt övergången fint. Kontek var på plats gick igenom rutinerna grundligt. Det var få inkörningsproblem och de var enkla att lösa, berättar ekonomiassistenten Josefine Eriksson.

Är outsourcing av lönearbetet en lösning på lång eller kort sikt?

‒ Vi ser det som en framtidslösning, det är så här vi vill jobba. I takt med att vi växer blir det fler och fler transaktioner, mer personal och fler resor. Vi lägger nu betydligt mindre tid och energi på administration och förändringar av regler och lagar. För oss innebär outsourcinglösningen att vi kan fokusera fullt ut på vår kärnverksamhet och samtidigt känna oss trygga med att lönerna till våra anställd betalas ut i rätt tid och på rätt sätt, avslutar berättar Ulf Ingemarsson.

Fakta BabyBjörn

1961 sålde BabyBjörn sin första babysitter. Björn Jakobson insåg att den skulle underlätta livet för småbarnsfamiljer och visst hade han rätt. Björn gifte sig med Lillemor som var textildesigner och art director. De fick fyra barn som inspirerade till nya produkter som kunde lösa små och stora problem för nyblivna mammor och pappor.