Arbetsgivarintyg – endast ett par klick bort med ny funktion från Kontek

Susanne Bern, produktägare på Kontek för det webbaserade lönesystemet Kontek Lön. Fotograf: Emma Bourne.

Varje år hanteras ungefär 700 000 arbetsgivarintyg i Sverige. De skickas från arbetsgivare via arbetstagare till a-kassan – och ibland tillbaka igen. För att effektivisera processen och spara både tid och resurser lanserar Kontek en funktion som gör att arbetsgivarintyget snart bara är ett par klick bort.

Alla tidigare anställda har rätt att begära ut ett arbetsgivarintyg från sin arbetsgivare för att ansöka om ersättning hos sin a-kassa. Intyget skapas i företagets lönesystem och postas till den anställde som i sin tur skickar det vidare till a-kassan. I digitaliseringens tidevarv känns denna process både krånglig och tidskrävande och innefattar samtidigt en stor mängd papper, kuvert och porto och administration.

Som första aktör lanserar Kontek nu en API-integration som gör det enklare, snabbare och säkrare att skapa arbetsgivarintyg direkt i löneprogrammet Kontek Lön.

– I lönesystemet finns information för att skapa ett arbetsgivarintyg men det behöver i regel alltid kompletteras, och just detta underlättas nu tack vare API-integrationen, säger Susanne Bern, produktägare för lönesystemet Kontek Lön. Med ett par enkla moment kan det nu skickas till den anställde för signering via arbetsgivarintyg.nu och därefter vidare till a-kassan och allt under en och samma dag.

Samarbete med Sveriges a-kassor

Funktionaliteten är framtagen i nära samarbete med Sveriges a-kassor, en intresse- och serviceorganisation som precis som namnet antyder arbetar för Sveriges tjugosju a-kassor.

– A-kassorna såg ett tydligt behov att förenkla processen kring arbets-givarintyg, och det föll sig naturligt att arbeta aktivt för en digitalisering. Kontek har sett värdet av detta för sina användare, och utvecklade ett API som har kopplats till oss och till arbets-givarintyg.nu. Tillsammans kommer vi nu att underlätta för alla inblandade: arbetsgivaren, arbetstagaren och a-kassan, säger Håkan Petersson, produktägare för arbetsgivarintyg.nu på Sveriges a-kassor.

Digitalisering och effektivisering

Jämfört med att, som idag, skriva ut arbetsgivarintyget på papper, posta det till den anställde, som sedan ska posta intyget vidare till sin a-kassa så effektiviseras processen nu avsevärt. Dessutom är det mycket som ska stämma och enligt Sveriges a-kassor är så många som 70 procent felaktiga, vilket ger onödig administration och förseningar som resultat.

– Trots att mycket information finns i lönesystemet så är det inte ovanligt att arbetsgivarintyget saknar rätt uppgifter och behöver kompletteras. Risken för detta minskar med Konteks API-integration, fortsätter Håkan Petersson.

Fortsatt fokus på digitalisering

Den nya funktionen är en del av Konteks arbete med att kontinuerligt arbeta för att digitalisera och därmed underlätta kundernas lönehantering. Lanseringen sker med uppdateringen av löneprogrammet Kontek Lön i maj.

– Vi är stolta, och särskilt glada över att vi är först ut med att digitalisera just denna process, avslutar Susanne Bern.