Kontek samarbetar med YH-utbildningar – så minskas bristen på lönekompetens

Teresa Cronsell Lindblad, Gruppchef Outsourcing tillsammans med praktikanterna Teresia Karlsson, Hanna Frid och Jennifer Danielsson som just nu gör sin praktikperiod på Kontek. De läser YH-utbildningen Lönekonsult med systeminriktning i Ljungby.

Det är inte alltid enkelt att hitta rätt person när man behöver nyrekrytera. För ett specialistföretag inom lönehantering som Kontek har det stundtals varit svårt att rekrytera personal med lönekompetens.

— Lönekompetens är en bristvara. Det har varit tufft för oss, eftersom vi löpande är i behov av fler medarbetare med lönekompetens. Rätt person kan vi hitta, men rätt kompetens är svårare, säger Teresa Cronsell Lindblad, gruppchef på Kontek Lön Outsourcing.

Därför engagerar sig Kontek i YH-utbildningar för blivande lönekonsulter. Så kan Kontek bidra till att utbildningsprogrammen utvecklas och samtidigt hitta nya medarbetare med rätt kompetenser och egenskaper.

Teresa Cronsell Lindblad brinner för kvalitets- och utbildningsfrågor och är ansvarig för Konteks engagemang i YH-utbildningarna till lönekonsult på Yrkeshögskolorna i Jönköping och Växjö/Ljungby. Hon representerar Kontek i de berörda YH-utbildningarnas ledningsgrupper och är Konteks röst för att utveckla kvalitén och inriktningen på de blivande lönekonsulternas utbildningar.

— Det är kul när vi ser hur skolorna anpassar sig efter hur vårt behov förändras. Ett sådant exempel är att YH-utbildningen i Växjö/Ljungby också kommer att inkludera systemkunskap, säger Teresa Cronsell Lindblad.

Systemkunskap ger eleverna insikt om det bakomliggande i lönesystemet. Det ger bättre förståelse för det som händer i systemet när de lägger in information, kunskap som kan vara matnyttig om man exempelvis vill arbeta med att sätta upp lönesystem.

Ett annat bevis för Konteks engagemang i YH-utbildningarna märks i antagningsprocessen. Teresa Cronsell Lindblad berättar hur man i en ledningsgrupp diskuterade varför en oväntat stor mängd elever hoppade av sin utbildning. Från Kontek såg man att en del elever inte hade rätt bakgrundskunskaper och förväntningar.

— Vi tyckte att de inte hade det som faktiskt krävs för att arbeta som lönekonsult – glädje för siffror och att räkna, säger Teresa Cronsell Lindblad.

Detta gjorde att man införde ett nytt antagningsprov för att just testa de kunskaperna och nu fullföljer fler elever sin 1,5 år långa utbildning.

Uppdaterad och aktuell kunskap

Aktualitet och kommunikation är en annan viktig del av lönekompetensen. Därför är YH-utbildningarnas signum – täta branschkontakter – en fördel. Teresa Cronsell Lindblad tar Konteks outsourcingverksamhet som exempel. Även om en arbetssökande har arbetat med lön på ett företag i 20 år är det inte säkert att personen passar som lönekonsult hos Kontek. Där krävs det mer än att bara kunna räkna lön.

— Man måste klara att ha 15-20 kunder, vilket kan innebära 15-20 olika kollektivavtal. Man måste också tycka om problemlösning och att en månad inte är den andra lik, säger hon.

Konteks engagemang i YH-utbildningarna innebär att företaget kontinuerligt tar emot praktikanter. De hamnar då hos Teresa Cronsell Lindblad på Kontek, där hennes medarbetare tar på sig rollen som mentor.

— Vi försöker ta emot praktikanter från varje kull. Jag tycker att vi som sitter i ledningen ska bistå med detta, säger hon. Vi har alltid en mentor för varje praktikant och de brinner för detta! Och vi har ett program för våra praktikanter, som bland annat inkluderar att man får träffa alla avdelningar och en inblick i hela företaget.

Hon poängterar att det finns flera fördelar även för Kontek som företag att ta emot praktikanter. Det är till exempel ett sätt att få in färska kunskaper och vässa sig ytterligare. Och så är det förstås en möjlighet att hitta nya medarbetare. Det är inte ovanligt att Kontek direktrekryterar från YH-utbildningarna.

— Har de gjort sin praktik här är de ganska startklara direkt, konstaterar Teresa Cronsell Lindblad. De vet vad jobbet handlar om, så det är bara att ge dem sin första egna kund och låta dem sätta igång.

Kontakt