Ökad service och trygghet med Konteks nya Plustjänst

”Vi är så oerhört glada över att kunna erbjuda vår populära Plustjänst även till våra lönkunder

- nyhet för dig som önskar specialisthjälp med lönehanteringen

Under våren har Kontek utökat tjänsteportföljen med en ytterligare s.k. Plustjänst för dig som önskar specialisthjälp med arbetsmoment kopplade till lönearbetet; en extra trygghet med snabb återkoppling inom två timmar.

Som kund ansvarar man för den dagliga driften i systemen, men när tiden inte räcker till, om det finns osäkerhet över hur något ska utföras kan man vända sig till oss för stöd och hjälp direkt i systemen.

”Vi är så oerhört glada över att kunna erbjuda vår populära Plustjänst även till våra lönkunder. Med en plustjänst finns vi här för dig som en specialistkollega som stöttar dig vid behov. Vi kan exempelvis agera som ett bollplank när du har funderingar, hjälpa till med att uppdatera avtal, bygga rapporter mm. Vi kan även hjälpa till med löpande moment som till exempel registrera lön eller ta ut rapporter«, säger Catinca Rosén, affärsområdeschef.

Under 2020 lanserade Kontek en Plustjänst för de kunder som nyttjar försystemet Kontek HRM och vi är nu glada att kunna presentera den nya tjänsten även för våra lönkunder som arbetar i det webbaserade lönesystemet Kontek Lön.

Vill du försäkra dig om effektiv specialisthjälp under lönearbetet vid behov rekommenderar vi dig att addera till någon av Konteks plustjänster. Läs gärna mer på kontek.se eller slå oss en signal!

Kontakt