Nyheter inom löneområdet

Lönespecialistbolaget Kontek bevakar ständigt nya lagar och regelverk som påverkar lönearbetet. Riksdagen har nyligen fattat beslut om flera av de förslag som regeringen lämnade i sin ändringsbudget. Nedan en sammanfattning över några av de beslut som kommer påverka lönearbetet framöver.

Med anledning till den höga smittspridningen i samhället har flera coronarelaterade ersättningar och stöd återinförts eller förlängts. Konteks Domänexpert lön, Christel Goodwin sammanfattar de viktigaste förändringarna inom socialförsäkringen och sjuklöneområdet:

  • Läkarintyg fr o m dag åtta slopas – läkarintyg fr o m dag åtta i sjuklöneperioden slopas tillfälligt, 7 feb 2022 – 31 mars 2022, gäller retroaktivt från 19 jan 2022.
  • Ersättning för ett karensavdrag – möjligheten för anställda att få ersättning för en karensdag återinförs. Den anställde måste själv ansöka om ersättningen hos Försäkringskassan, gäller retroaktivt från 8 dec 2021 t o m den 31 mars 2022.
  • Ersättning för höga sjuklönekostnader – arbetsgivare som drabbas av högre sjuklönekostnader än vad som anses normalt ska kunna få en viss kompensation. Bestäms utifrån arbetsgivarens sjuklönekostnader och arbetsgivarens totala lönekostnad, 1 dec 2021 – 31 mars 2022.
  • Ersättning till personer i riskgrupp samt anhöriga till riskgrupper – har under vissa förutsättningar rätt att få ersättning från Försäkringskassan, gäller retroaktivt fr o m den 8 dec 2021 – 31 mars 2022.
  • Förlängning av tillfällig lagstiftning för fri parkering vid arbetsplatsen – parkeringsförmånen är fortsatt skatte- och avgiftsfri under ytterligare tre månader d v s under perioden 1 jan-30 juni 2022. Den nya lagen träder i kraft 1 mars 2022, gäller retroaktivt från 1 jan 2022. Lagen upphör att gälla den 30 juni 2022.
  • Tillfällig föräldrapenning vid skolstängning, 25 april 2020 – 31 mars 2022.
  • Tillfällig föräldrapenning – nyligen allvarligt sjuka barn, 1 juli 2020 – 31 mars 2022.
  • Slopat läkarintyg vid smittbärarpenning, 27 dec 2021 – 31 mars 2022.

Källor: Försäkringskassan, Simployer samt Skatteverket.

Kontakt