Nya regler om lönetransparens och dess påverkan på arbetsgivare

De nya EU-direktiven om lönetransparens syftar till att främja jämställdhet i lönesättning och öka öppenheten kring löner. De påverkar svenska arbetsgivare genom att kräva ökad insyn i lönesättning, rapportering om löneskillnader mellan könen, och samarbete för att åtgärda löneskillnader över 5%. Arbetsgivare bör förbereda sig genom att granska sina lönepraxis, genomföra lönekartläggningar och anpassa sig till de nya reglerna när de träder i kraft. Målet är att främja lika lön för lika arbete och minska lönediskriminering inom EU.

Tidsram för implementering av direktiven i Sverige:

  • 20 maj 2023: EU-parlamentet godkänner direktiven.
  • 25 maj 2023: En utredning om hur direktiven kan implementeras i svensk lagstiftning påbörjas.
  • 31 maj 2024: Utredningen förväntas vara avslutad.
  • År 2025: Möjlig tidpunkt för implementering i Sverige.
  • 7 juni 2026: Sista dagen för Sverige att implementera direktiven.

Det svenska regelverket är ännu inte fastställt, men eftersom direktiven redan har antagits kan man redan nu identifiera de viktigaste förändringarna som svenska arbetsgivare kan förvänta sig. Som kund hos Kontek kan du läsa mer om hur du kan förbereda dig inför implementeringen, om du loggar in på Mina sidor.

Kontakt