Nya LAS-regler från 1 oktober

Lagen om anställningsskydd står inför en rad förändringar som kommer modernisera den svenska arbetsrätten.

Just nu står Lagen om anställningsskydd inför stora förändringar som kommer påverka personaladministrationen framöver. De nya förändringarna börjar tillämpas från och med den 1 oktober.

I korta drag kommer följande att förändras i nya LAS:

  • Heltid blir norm, det vill säga heltidsanställning ska enligt LAS vara huvudregel. Om man inte avtalar om något annat än heltid så är det heltid som gäller.

  • Ny anställningsform - ny typ av visstidsanställning införs i särskild visstidsanställning (SÄVA) vilken ersätter den gamla anställningsformen allmän visstidsanställning (AVA).

  • Turordning vid uppsägning - med de nya reglerna kommer alla verksamheter kunna undanta tre medarbetare från turordningsreglerna. Dessa tre ska ha särskild betydelse för för den fortsatta verksamheten.

  • Möjligheterna till hyvling begränsas - när en arbetsgivare omorganiserar en driftsenhet och enbart erbjuder lägre sysselsättningsgrad ska det ske enligt en särskild turordning.

  • Sakliga skäl för uppsägning - i lagtexten om uppsägning ersätts begreppet saklig grund med sakliga skäl. Syftet är att göra det mer förutsägbart vad som ska räknas som sakliga skäl när en arbetsgivare säger upp en anställd.

  • Anställningen upphör vid tvister om ogiltigförklaring - om en medarbetare bestrider uppsägningen kommer anställningen inte längre att bestå under tvistetiden. Istället får medarbetaren ansöka om A-kassa och stå till arbetsmarknadens förfogande.

  • Inhyrd bemanningspersonal ska erbjudas tillsvidaretjänst - anställda hos bemanningsföretag som, i minst 24 månader under en period på 36 månader, har varit placerade på samma driftsenhet hos ett kundföretag ska erbjudas tillsvidareanställning.

Nyhet! 

Webbutbildning inom LAS

Vill du ha en mer utförlig genomgång av förändringarna i LAS hjälper vi dig genom vår webbutbildning som går av stapeln den 21 och 22 september. Mer information och anmälan på kontek.se 

Kontakt