Ny LAS-ålder

Från och med den 1 januari 2023 höjdes LAS-åldern till 69 år

Från och med den 1 januari 2023 höjdes LAS-åldern till 69 år. Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har alltså en medarbetare rätt att kvarstå i sin anställning fram till den månads utgång då medarbetaren fyller 69 år, även kallat LAS-ålder.

När medarbetaren fyllt 69 år kan alltså anställningen avslutas utan krav på sakliga skäl. Arbetsgivarens skäl till uppsägningen har då grund i uppnådd LAS-ålder. Vill arbetsgivaren avsluta en anställning innan arbetstagaren uppnått LAS-åldern 69 år följer rådande uppsägningsregler om uppsägning på grund av personliga skäl eller arbetsbrist.

Kontakt