Konteks automatiserade lösning till Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY underlättar kontrollen av förarbehörigheter och trafiktillstånd

Dan Falk Johansson ansvarar för produktutvecklingen av Kontek HRM på Kontek.

På Kontek jobbar vi aktivt med att integrera och nyttja den senaste tekniken för att förenkla vardagen för våra kunder. Vi är glada att kunna presentera en automatiserad lösning som kommer underlätta och säkerställa kontrollen av förarbehörigheter och trafiktillstånd.

Alla arbetsgivare inom yrkestrafiken är skyldiga att säkerställa att deras förare har rätt behörigheter. Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY är ett hjälpmedel för företagen att svara upp mot de behörighetskrav som lagstiftningen inom yrkestrafiken har satt upp.

Hur vet man t ex att sina förares B- och C-körkort, YKB, ADR samt färdskrivarkort är giltiga? Hur kontrollerar man giltigheten och hur ofta? Att manuellt kontrollera alla förares behörigheter är tidskrävande. Med en koppling till BKY från Kontek HRM, för åtkomst till transportstyrelsens körkortsbehörighet, får du ett hjälpmedel för att snabbt säkert kunna svara upp mot behörighetskrav som lagstiftningen inom yrkestrafiken har satt upp. Att vara ansluten till BKY stärker ditt företags varumärke och visar att ni uppfyller de lagenliga kraven.

Registret över förarna och deras behörigheter i Kontek HRM fungerar som underlag när frågor dagligen ställs i ett automatiserat flöde direkt mot BKY. Skulle det finnas några avvikelser, exempelvis om ett körkort blivit indraget, rapporteras detta automatiskt till rätt person med behörighet till vederbörande anställd med en notifiering via Kontek HRM och du som arbetsgivare kan därmed spärra föraren från att få nya köruppdrag. Syftet är att säkerställa att ingen anställd framför fordon utan giltig behörighet eller kompetens.

Arbetsgivaransvar för kontroll av behörighet

Alla arbetsgivare inom yrkestrafiken har ett lagstadgat och straffsanktionerat ansvar för att deras förare har giltig behörighet vid utförande av yrkesmässig trafik. Även transportköpare har ett straffsanktionerat ansvar att kontrollera att transportören har ett giltigt trafiktillstånd när transportuppdraget ges.

En anslutning till BKY förutsätter att företaget har Transportstyrelsens medgivande om direktåtkomst till Vägtrafikregistret.

Läs mer om BKY http://www.bky.se/

Kontakt