Kontekdagen är tillbaka!

Till hösten är vårt populära löneseminarium tillbaka. Kontekdagen vänder sig till alla som hanterar löner på hel- eller deltid. 

Under tre veckor i november kommer seminariet genomföras på tolv orter runt om i landet. Målet är att inspirera och ge dig som jobbar med lön, personal och ekonomi kunskap om viktiga förändringar inom löneområdet. 

Kontekdagen hjälper dig att utveckla och hålla lönekunskapen uppdaterad och dessutom får du chans att träffa likasinnade - nätverkande är både inspirerande och givande!

Läs mer om Kontekdagen