Kontek säkerställer kvaliteten på utfört arbete

Ewa Lundgren, kvalitetsansvarig för Konteks outsourcingtjänster.

För specialistbolaget Kontek är kvalitetsuppföljning en löpande, viktig del som prioriteras högt. Att kunna leverera god och hög kvalité för det arbete som man utför är otroligt viktigt för ett företag som Kontek som sköter flera delar i löneprocessen åt andra företag via sina outsourcinglösningar.

På Konteks outsourcingavdelning arbetar man utifrån ett beprövat arbetssätt för att säkerställa leveranserna till kunderna. Exempel på delar som detta arbetssätt innehåller:

  • mentorer, konsultstöd och medsittning som resurser för nya lönekonsulter
  • tydliga rutiner
  • automatiserade stickprovskontroller på månadens löneberäkningar
  • automatiserade rapportflöden av behörighetsstyrd information
  • löpande internrevisioner
  • återkommande genomgång av GDPR information
  • fokusområden inom kvalité definieras årligen

Eventuella avvikelser utreds alltid och följs upp. Beror avvikelsen på något hos kunden går vi igenom orsaken tillsammans med kunden och hjälper densamma att internt se över sina rutiner så att det inträffade inte ska ske igen. Konteks kvalitetsansvarig för outsourcing, Ewa Lundgren summerar:

- Genom att vi är lyhörda och noga följer upp eventuella avvikelser kan vi nå vår strävan om att hela tiden bli bättre på det vi gör. Våra kunder ska känna sig säkra och trygga i samarbetet med oss. Vårt kvalitetsarbete är en god och viktig grund för vår fortsatta tillväxt på Kontek.

Ewa fortsätter:

- Vi vill vara en proaktiv samarbetspartner som ser till att våra kunders medarbetare får rätt lön i rätt tid men också ha en öppen och god dialog med hög servicegrad när kunden har problem. Genom vårt arbetssätt med tydliga processer och rutiner är vi en stark och pålitlig samarbetspartner för våra kunder.

Kontakt