Kontek hjälper dig med Arbetsmiljöhandboken

Målet är att vi vill kunna hjälpa våra kunder med helheten - att både få effektiva och bekymmersfria lön- och HR-processer” , säger Madeleine Lindberg, HR-konsult och utvecklare.

Goda rutiner i HR-processerna är a och o för att du ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi på Kontek fortsätter växla upp inom inom HR och hjälper dig att få effektiva och bekymmersfria lön- och HR-processer.

Under senare år har vi märkt ett tydligt intresse från våra kunder att förbättra och utveckla rutinerna för sitt HR-arbete. Detta har vi tagit fasta på och har därför börjat utveckla och erbjuda ett flertal nya HR-tjänster.

“Områdena Lön och HR hänger tätt tillsammans så en fortsatt satsning på utveckling av produkter och tjänster inom HR-området känns väldigt naturligt för oss med vår gedigna erfarenhet inom löneområdet. Målet är att vi vill kunna hjälpa våra kunder med helheten - att både få effektiva och bekymmersfria lön- och HR-processer” , säger Madeleine Lindberg, HR-konsult och utvecklare. “Och att intresset för våra produkter och nya tjänster inom HR är så stort och efterfrågat känns väldigt bra”.

Förutom HR-systemet Kontek HRM Employee erbjuder Kontek flera olika HR-tjänster där Arbetsmiljöhandboken är den senaste i skaran.

Varför arbetsmiljöhandbok?
Oavsett storlek på ditt företag så bör det finnas en arbetsmiljöhandbok som ger råd och vägledning i arbetsmiljöfrågor. Den ska ge svar på vilka lagkrav och regler som gäller för arbetsplatsen och skapa tydlighet och trygghet både för chefer och anställda.

“Med en arbetsmiljöhandbok kommer ditt företag uppfattas som välstrukturerat och tydligt”, säger Mattias Strömgren, HR-konsult på Kontek. Mattias fortsätter, “arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i allt vi gör och i alla beslut som fattas och med en tydlig och genomarbetad arbetsmiljöhandbok finns regler och riktlinjer dokumenterade och samlade på ett ställe vilket underlättar för alla på företaget".

Även om det finns riktlinjer och ramar för vad en arbetsmiljöhandbok ska innehålla så är det viktigt att man tar fasta på just ditt företags specifika verksamhet och förutsättningar när man arbetar fram underlaget. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan bistå dig i arbetet med att ta fram en arbetsmiljöhandbok.

kontek.se

Kontakt