Kontek fortsätter visa kreditvärdighet!

Sedan flera år tillbaka påvisar Kontek en god och stabil ekonomi och har än en gång uppmärksammats för den högsta kreditvärdigheten som ett svenskt bolag kan ha, nämligen AAA

Företaget Bisnodes kvalitetsstämpel AAA är Sveriges mest välkända kreditratingsystem. Betyget inger en trygghet för både kund och leverantör som kan på ett enkelt sätt se att bolaget har sunda finanser och sköter sina betalningar.

Kontakt