Hur ser planen för hållbarhetsrapportering ut på ditt företag?

EU har introducerat ett nytt direktiv (2022:2464) som påverkar hur vi hanterar hållbarhetsrapportering i Sverige. Direktivet gäller från och med 1 januari 2024.

Vad betyder det?
Även mindre och medelstora företag måste nu ta större hänsyn till både miljö, klimat och inte minst sociala frågor samt mänskliga rättigheter. Detta innebär att HR-avdelningen får en central roll i arbetet med att säkerställa att företaget uppfyller dessa nya krav. Kort sagt, alla bolag, oavsett storlek, behöver ta sitt ansvar när det gäller hållbarhetsrapportering.

Sammanfattningsvis betyder detta att fler företag måste anpassa sig till de nya kraven och tänka på hela sin verksamhetskedja. Som förberedelse inför dessa förändringar rekommenderas det att man går igenom vad som krävs, definierar roller och ansvarsområden samt utarbetar en strategi för att möta dessa nya utmaningar.

Om du vill läsa mer om vad direktivet innebär kan du gå in på en guide från MBL11 → https://www.mbl11.se/guider/eu-nya-hallbarhetsdirektiv/

Kontakt