Guide - Arbete på distans och övergång till hybridarbete

Pandemins effekter i arbetslivet har märkts av på flera sätt. En sak som blev nytt för flera av oss var ett påtvingat distansarbete för att minska smittspridningen. Detta har gett oss en helt ny syn på var och vad “kontoret” är.

Flera har kanske ett kontor hemma, även om det råkar vara vid köksbordet.

I vår guide har vi tittat närmare på hur en arbetsplats ser ut post-Covid och vad forskning säger om distansarbete. Vi ger tips och råd om hur du som arbetsgivare både kan skapa en attraktiv arbetsplats och bibehålla en god arbetsmiljö för dina medarbetare.

Välkommen att ladda ner vår kostnadsfria guide

Kontakt