Framtidssäkra din lönehantering med Kontek Lön

Gustav Ängermark, Anneli Månsson och Lotta Tageson berättar om Konteks webbaserade lönesystem

Det webbaserade lönesystemet Kontek Lön är utvecklat för att möta framtidens hårda krav – på allt från funktionalitet och gränssnitt till användarvänlighet. Med lönesystemet kommer ditt företags lönehantering säkerställas på lång sikt. 

Välkommen att ta del av vår informationsfilm om Kontek Lön

Kontakt