Förenkla och digitalisera rapporteringen av lönestatistik till Svenskt näringsliv via API

Digital rapportering av lönestatistiken via API innebär att dina uppgifter kommer att hålla en högre datakvalitet, samt att det görs en validering av dina uppgifter.

Att rapportera lönestatistik till Svenskt Näringsliv är avgörande för att bidra till ökad transparens och rättvisa på arbetsmarknaden. Genom att använda denna guide som hjälp säkerställer du och ditt företag att er data uppfyller höga kvalitetsstandarder och stödjer bättre löneförhandlingar och arbetsmarknadspolitik.

Varför behöver ditt företag rapportera lönestatistik till Svenskt Näringsliv?
Rapportering av lönestatistik till Svenskt Näringsliv är ett krav som syftar till att samla in och analysera löneinformation från olika branscher. Detta hjälper till att skapa en översikt över lönenivåer och arbetsvillkor inom olika sektorer, vilket kan användas för att informera om löneförhandlingar och utveckla bättre arbetsmarknadspolitik.

Vad är de grundläggande stegen för att rapportera lönestatistik till Svenskt Näringsliv?
De grundläggande stegen inkluderar förberedelse, insamling av data, upprättande av lönerapporten, validering av data, och slutligen inlämning av rapporten till Svenskt Näringsliv.

Vilken typ av lönedata måste rapporteras?
Du behöver rapportera olika typer av lönedata, inklusive medellöner, antalet anställda inom olika yrkesgrupper och avdelningar, samt eventuella andra uppgifter som Svenskt Näringsliv specificerar.

Var hittar jag de senaste kraven och riktlinjerna från Svenskt Näringsliv?
De senaste kraven och riktlinjerna finns på Svenskt Näringslivs webbplats under avsnittet för lönestatistikrapportering. Där finns även hjälpdokument för hur man rapporterar in lönestatistiken.

Vilka verktyg kan jag använda för att upprätta lönerapporten?
Det finns olika verktyg och programvaror tillgängliga för lönerapportering. Det kan vara fördelaktigt att använda lönesystem som stödjer inrapportering via API, som exempelvis lönesystemet Kontek Lön. Inrapportering via API innebär smidigare, säkrare och helt digital hantering av rapporten. Dina uppgifter kommer att hålla högre datakvalitet, samt att det görs en validering av dina uppgifter när du väljer att redovisa dem via API.

Vad är viktigt att tänka på när det gäller dataskydd och sekretess i samband med lönerapportering?
Det är avgörande att skydda känslig löneinformation och följa lagar och föreskrifter om dataskydd och sekretess. Använder du exempelvis lönesystemet Kontek Lön så säkerställer du att endast auktoriserad personal har tillgång till löneuppgifterna och att de lagras säkert.

Hur kan jag följa upp efter att ha skickat in lönerapporten till Svenskt Näringsliv?
Har du lönesystemet Kontek Lön kan du använda funktionen "Skicka via API" för att sända rapporten digitalt direkt till SN och då får du en bekräftelse på att inläsningen är godkänd och behöver inte göra något mera. Rapporterar du in lönestatistiken manuellt, alltså inte via ditt lönesystem, loggar du in på svenskt näringslivs hemsida och laddar upp filen där.

Finns det bästa praxis som jag bör följa för att förenkla lönerapporteringen?
Ja, det finns flera bästa praxis som kan underlätta lönerapporteringen. En viktig utgångspunkt är att ha en strukturerad process för dataskapande och validering. Vidare att nyttja digitaliserade systemlösningar och inte minst att hålla sig uppdaterad med de senaste riktlinjerna från Svenskt Näringsliv.

Vilka utmaningar kan företag stå inför i framtiden när det gäller lönerapportering?
Framtida utmaningar kan inkludera ändrade lagar och regler, ökad efterfrågan på mer detaljerad rapportering och behovet av att anpassa sig till nya teknologiska trender. Det är viktigt att vara medveten om och förbereda för sådana utmaningar. På Kontek hanteras dessa utmaningar löpande och kunskapen inom området uppdateras kontinuerligt för att kunna hjälpa företag navigera genom dessa förändringar med framgång.

Om Kontek
Kontek är ett ledande specialistbolag inom hantering av lön- och HR-processer. Vi fortsätter inkludera smart teknik och erbjuder helt webbaserade lösningar oavsett vilken bransch du är verksam inom. Med Kontek väljer du som kund önskad tjänstenivå; från molntjänstavtal där du själv utför löneadministrationen till en komplett outsourcinglösning.

Om du vill veta mer om våra tjänster eller kontakta oss kan du gå in på Kontek.se.

Kontakt