Breddat utbildningsutbud ger kundfördelar!

Kompetensutveckling får både personer och företag att växa. Att hålla sig uppdaterad och informerad inom lönehanering är en viktig del för ett fortsatt lärande och utvecklande. 

På Kontek lägger vi stor vikt vid vår utbildningsverksamhet och erbjuder allt ifrån traditionella klassrumsutbildningar till skräddarsydda, företagsanpassade utbildningar. 

Nytt för i år är att vi även breddar utbudet för våra digitala utbildningsalternativ.

Läs mer om  Konteks utbildningsverksamhet