Kontek expanderar för framtiden

Specialistföretaget Kontek lever upp till visionen om att vara ett företag i framkant på marknaden inom lönehantering. Företaget fortsätter växa och passerar nu gränsen med 100 medarbetare. Expansionen är en viktig utgångspunkt för fortsatt förenkling och förbättring av kundernas löneprocesser. – Vi är glada att kunna växa och få in mer specialistkompetens så att vi kan erbjuda en ändå bättre helhetslösning till våra kunder, säger Maria Ericsson, vd.

För tio år sedan utvecklade Kontek sin verksamhet och omdefinierade sig själva till ett specialistföretag inom lönehantering. Sedan dess har personalstyrkan vuxit i stadig takt och skapat en dynamisk arbetsplats. En utveckling som har bidragit till att företaget nu kan möta kundernas förväntningar på ett flexibelt och ett väldigt kundanpassad sätt.

– Vi har fått in mer kompetens inom varje affärsområde och därmed kan vi erbjuda bättre service till våra kunder. Vi har en väldigt tydlig vision om att vi vill ha det bästa ryktet i lönebranschen. För att bli det krävs det att man har rätt produkter, rätt tjänster och rätt attityd, berättar Maria Ericsson. 

Kontek har växt inom alla affärsområden. En verksamhet som utmärker sig lite extra är utvecklingen inom outsourcing. Ett tjänsteområde som ger kunden möjlighet att lämna ifrån sig delar av eller allt ansvar och överlåta sina löneprocesser till väl insatta konsulter på Kontek Lön.

– Vi känner att det har varit en väldigt lyckosam väg både för många av våra gamla och nya kunder. Det har bland annat bidragit till den fina tillväxten vi har, säger Maria Ericsson.

Produkter för framtiden

Kontek håller sig à jour med dagens digitala utveckling. Deras programvaror har genomgått ett generationsskifte och de erbjuder lätthanterliga webb- och molnbaserade lösningar. Deras produkter och tjänster ligger i framkant samtidigt som intresset på marknaden ökar.

– Vår förhoppning är att våra kunder ska uppleva vårt erbjudande som ännu starkare och att man står väl rustad inför framtiden tillsammans med oss som samarbetspartner, avslutar Maria Ericsson. 

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Ericsson, vd på Kontek, tel:0372-890 21, maria.ericsson@kontek.se

Lotta Tagesson, marknadsansvarig på Kontek, 0372-890 78 lotta.tagesson@kontek.se 

..