Utmaningar med integrationer

Metoderna för integrationen mellan systemen som ska integreras skiljer sig ofta åt. API och filöverföring är två termer som ofta nämns men vad innebär de två begreppen? Ett API (Application Programming Interface) skapar möjligheten för olika system att utbyta data med varandra i realtid vilket i många fall är en stor fördel.

Lönesystemet Kontek Lön tillhandahåller ett öppet API vilket skapar möjligheter för externa parter att bygga integrationer mot Konteks system. Filöverföringar i standardformat (t ex XML eller CSV) är ett annat sätt att integrera system som passar bra när det inte krävs överföring av data i realtid, det kanske räcker med en gång per dygn.

En utmaning som man kan stöta på när integrationen är på plats är att den inte sällan saknar övervakning och felhantering vilket gör att man inte upptäcker om integrationen slutat fungera förrän det är för sent.

Integrationsgränssnittet är unikt för varje typ av system (till exempel ekonomisystem). För oss som jobbar med projekt inom personaladministration där lönesystemet inte sällan ska integreras med system för exempelvis tidrapportering, reseräkningar/utlägg, bemanning, HR, affärssystem, BI (Business Intelligence) märks detta tydligt. Listan över system som ska integreras kan göras lång och många gånger är det integrationsfrågan som blir den största utmaningen i projekten.