Kontek Integrator - en integrationsplattform

Systemintegration är nyckeln till en väl fungerande löneadministration med automatiserade flöden och effektiva processer. När system kommunicerar med varandra så fungerar hela verksamheten bättre.

Kontek Integrator

Vi är stolta över att kunna presentera integrationsplattformern Kontek Integrator - vi levererar idag en integrationslösning som bidrar till en effektiv och automatiserad hantering. Utmaningarna kring integrationsfrågor har vänts till en möjlighet. 

Vikten av integration

På Kontek jobbar vi mycket med integration. Den största effekten av en väl fungerande integration är att den ersätter manuellt arbete med ett automatiserat vilket leder till en ökad kvalitet och tidsbesparing.

Kontek Integrator löser utmaningarna: 
  • Kontek Integrator omvandlar både data som ska lämnas till Kontek och/eller den som ska hämtas från Kontek för att integreras med ett annat system (t ex HR-system) – oavsett integrationsmetod (filöverföring eller API)
  • Kontek Integrator övervakar integrationen och säkerställer att information hämtas och/eller lämnas till/från Kontek enligt uppsatta regler och larmar om integrationen trots allt inte skulle fungera.

Kontek Integrator bidrar alltså till en ökad flexibilitet och enkelhet i integrationen med andra system. Dessutom minskar sårbarheten då integrationsplattformen övervakar och felhanterar uppsatta integrationer.