Viktigt att tänka på vid rättelser

De procentsatser som finns angivna i Företagsregistret på flik Lagstadgade avgifter när din löneperiod Fastställs är de som kommer att användas. Det här måste du tänka på om du behöver fastställa en rättelselön med ”gammalt” utbetalningsdatum (för att påverka rätt månad) i de fall procentsatser för arbetsgivaravgifter var andra än nu gällande.

Innan du Fastställer din rättelselön måste du se till att angivna arbetsgivaravgifter stämmer med det som gällde för lönens utbetalningsdatum. När lönen är Fastställd måste du ändra tillbaka avgifterna till dagens gällande procentsatser, så det blir korrekt för kommande lönekörningar.

(2021-09-13)