Utveckla dina kunskaper inom lönehantering!

  • Efterfrågar du en fördjupad förståelse i lönesystemets rapporter inkl. rapportgeneratorn? Ta chansen att träffa branschkollegor i kommande klassrumsutbildning den 29-30 maj.
  • Är du ny administratör i lönesystemet och vill ha en god grund att stå på, ges möjligheten den 29-30 maj.
  • Önskar du fördjupade kunskaper i löneadministration - allt från lagar och regler till semester. Träffa Konteks lönespecialist den 4-5 juni.
  • För dig som efterfrågar en kortare introduktionsutbildning med fokus på intern rapportering i ditt lönesystem, ges möjligheten redan den 2 maj.

Vi välkomnar dig också till våra helt kostnadsfria supportwebbinarier där vi delger dig nyheter och tips i systemet!

(2024-04-22)