SN Lönestatistik - redovisa via API

Du som ska redovisa lönestatistik till Svenskt Näringsliv bör välja att redovisa via API.

Fördelen med redovisning via API jämfört med redovisning via fil, är att dina uppgifter kommer hålla högre datakvalitet. Det görs en validering (kontroll) av dina uppgifter när du väljer att redovisa via API.
För att kunna redovisa via API behöver du ange din API-nyckel i Kontek Lön. Logga in hos SN så hittar du din API-nyckel.

Eftersom programmet sedan en tid tillbaka redovisar enligt intjänandeprincipen (inte kontantprincipen) ska du redovisa den period som efterfrågas. Tänk på att samtliga lönetransaktioner för t ex frånvaro, övertid, ob mm som gäller din redovisningsperiod måste finnas registrerade i en Fastställd löneberäkning för att kunna redovisas.

Mer information om redovisning via API finns här.

(2023-10-02)