SN Lönestatistik - redovisa via API

Svenskt Näringsliv öppnar upp för vårinsamlingen för andra kvartalet (Byggföretagen) på torsdag den 20 juni.

Observera att samtliga lönetransaktioner för t ex frånvaro, övertid, ob mm som gäller den redovisningsperiod du väljer, måste finnas registrerade i en Fastställd löneberäkning, eftersom endast fastställda transaktioner kan hittas. Arbetade timmar hämtas från Kalendariet för den valda redovisningsperioden.

Rekommendationen är att göra din redovisning till SN via API. För att kunna redovisa via API behöver du ange din API-nyckel i Kontek Lön. Logga in hos SN så hittar du din API-nyckel.

Mer information om redovisning via API finns här.

(2024-06-18)