Semesterberäkning

Om ditt intjänandeår sträcker sig från 1 april till 31 mars ska du normalt göra din semesterberäkning när löneutbetalningen för april är fastställd, eftersom man normalt har släpande avvikelserapportering. Det är viktigt att all frånvaro som avser mars är registrerad och fastställd eftersom den kan påverka resultatet av semesterberäkningen.

Det finns en instruktionsfilm i systemet under menyn Semester > Semesterberäkning. Tryck på den gröna play-knappen för att se filmen.

I Hjälptexterna i Kontek Lön finns mappen Användarmanualer. Här finns manualen Semesterårsskifte, som beskriver hur du genomför ditt semesterårsskifte.
Semesterårsskifte

(2024-04-16)