Semesterårsskifte

Det kan vara klurigt med arbetsmoment som endast genomförs en gång per år, och just därför erbjuder vi olika utbildningsformer med fokus semesterårsskifte. Välj mellan webbutbildning, klassrumsutbildning i Ljungby eller E-utbildning.

2024.04.03 eller 2024.04.09 - Livesänd webbutbildning i semesterhantering

Titta när och var du vill - Läs mer om E-utbildning i semesterhantering

2024.04.03 eller 2024.05.29 - Är du ny administratör i lönesystemet och önskar en god grund att stå på kan du läsa mer om Kontek Lön Grundutbildning

2024.04.16 - Har du tagit över det löneadministrativa arbetet och efterfrågar en ökad förståelse i hanteringen av löner kan du träffa en av våra lönespecialister och andra branschkollegor i webbutbildningen Löneadministration Grund. Läs mer här!

(2024-03-27)