Nyhet - Vi värdesätter din åsikt

Vi kommer introducera ett sätt för att mäta kundnöjdheten i lönesystemet Kontek Lön. Din feedback är viktig för oss och kommer användas i syfte att förstå hur vi kan bli ännu bättre.

Undersökningen består av en huvudfråga, med en 10-gradig skala (se bild), följt av en fritextfråga där du gärna får beskriva grunden till din värdering. Vi kan komma att kontakta dig om vi vill veta mer.

(2022-11-02)