Månadsrapportering till Fora

Från 2024 ska rapportering av arbetarnas löner göras till Fora varje månad. Hur du kommer igång med månadsrapportering beskrivs i Årshäftet på sidan 9-13, men vi har även skapat en instruktionsfilm som visar hur du arbetar med månadsrapportering i Kontek Lön. Filmen finns på Mina sidor.

Klicka på länken nedan för att nå filmen.

Fora månadsrapportering instruktionsfilm

(2024-01-30)