Kontrollera och justera värde för Fordonsskatt

För bilar med höga utsläpp tas en förhöjd fordonsskatt (malus) ut i tre år från det att fordonet blev skattepliktigt första gången. Du behöver manuellt ändra värde för Fordonsskatt efter tre år, beräknat efter när fordonet ställdes i trafik första gången.

Det här betyder att du kan behöva börja ändra värde för Fordonsskatt tidigast from 1 juli 2021 (om bilen ställdes i trafik 1 juli 2018). Om bilen tex ställdes i trafik 1 oktober 2018 ska du ändra värde för Fordonsskatt 1 oktober 2021 (alltså efter tre år).

Korrekt skatt kan kontrolleras genom Transportstyrelsens webbtjänst (länk nedan) där koldioxidvärdet och drivmedlet anges. Då visas dels malus-skatten som gäller de första tre åren och vad fordonsskatten därefter blir. Tidsrymden på tre år beräknas efter när fordonet ställdes i trafik för första gången.

Länk till Transportstyrelsen

(2021-06-14)