Kontek Lön version 2024.2.4

Programmet har uppdaterats till version 2024.2.4. Versionen innehåller ny funktionalitet samt buggrättningar. I den här versionen har vi bland annat byggt bättre systemstöd för rapportering av "Lön hänförlig till annan månad" som redovisas i Foras månadsrapportering.

Klicka här för att nå versionsinformationen.

(2024-05-31)