Kontek Lön version 2024.1.3

Programmet har uppdaterats till version 2024.1.3. Versionen innehåller ny funktionalitet samt buggrättningar.

Klicka här för att nå versionsinformationen.

(2024-03-01)