Justeringar i lönen före semesterberäkning

För dig som delutbetalar semestertillägg/semesterlöner gäller att utbetalda semestertillägg/semesterlöner motsvarar antal uttagna semesterdagar. Om det finns anställda som har fått fler semestertillägg/semesterlöner utbetalda än uttagna semesterdagar kommer semesterberäkningen att stoppas. Passa därför på att kontrollera det här i samband med den sista löneberäkningen före semesterberäkningen.

Vi har tagit fram ett dokument som beskriver hur du kan kontrollera och justera eventuella semestervärden för att slippa stopp i din kommande semesterberäkning.

Dokumentet finns på vår hemsida efter inloggning till Mina sidor.
Vid System/lösningar klickar du på Kontek Lön.
Dokumentet finns under knappen Preliminär semesterberäkning inför semesterberäkningen.
Du kan nå dokumentet genom att klicka här.

(2024-04-03)